Absolventka Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave vymenovaná za členku Európskeho dvora audítorov

11.10.2023

Rada ministrov Európskej únie 9.10.2023 schválila nomináciu Kataríny Kaszašovej a vymenovala ju za členku Európskeho dvora audítorov (EDA). Ing. Katarína Kaszasová, CA, FCCA, CIA je absolventkou Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave v študijnom programe účtovníctvo a audítorstvo.

Vo funkcii bude pôsobiť od 16. októbra 2023 do 15. októbra 2029. Od roku 2020 pôsobila ako výkonná riaditeľka slovenského Úradu pre dohľad nad výkonom auditu. Predtým zastávala riadiace funkcie v Európskej investičnej banke (EIB), Európskom investičnom fonde (EIF) a Európskom stabilizačnom mechanizme (ESM) v Luxemburgu, ktorý má na starosti zabezpečenie finančnej stability eurozóny ako celku.

Európsky dvor audítorov (EDA) sa ako nezávislý externý audítor EÚ stará o záujmy daňových poplatníkov EÚ. Nemá zákonné právomoci, ale má za cieľ zlepšiť spravovanie rozpočtu EÚ zo strany Európskej komisie a podáva správy o stave finančných prostriedkov EÚ.

K získaniu funkcie v EDA jej srdečne blahoželáme a prajeme veľa pracovných úspechov.

 

Zdroj:https://europske.noviny.sk/2023/10/09/rada-eu-menovala-katarinu-kaszasovu-za-clenku-europskeho-dvora-auditorov/

Zdroj: https://euba.sk/aktivity-a-media/aktuality/2727-absolventka-fakulty-hospodarskej-informatiky-euba-vymenovana-za-clenku-europskeho-dvora-auditorov