1. ročník zimnej školy pre študentov z TEC Monterrey, Mexiko

11.01.2020

V dňoch 7. – 31. januára 2020 sa na Ekonomickej univerzite v Bratislave koná 1. ročník zimnej školy pre študentov z Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (TEC Monterrey). Program v otvoril a študentov na pôde univerzity privítal Boris MATTOŠ, prorektor pre medzinárodné vzťahy.

Pre 30 študentov TEC Monterrey je pripravený odborný program Doing Business in Central Europe zostavený pre čo najkomplexnejšie získanie poznatkov o biznis prostredí v Strednej Európe so zameraním na ekonomiku, medzinárodné vzťahy a kultúru. Akademickú časť tvorí 80 kontaktných hodín rozdelených do 3 blokov venovaných prípadovým štúdiám, prednáškam, tréningom mäkkých zručností a exkurziám v Bratislave a okolí.

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey patrí medzi najvýznamnejšie univerzity v Latinskej Amerike. Univerzita vznikla v roku 1943 a aktuálne je situovaná v 31 kampusoch v 25 mestách po celej krajine. Business School TEC Monterrey získala v roku 2008 trojitú medzinárodnú akreditáciu AACSB, AMBA, EQUIS.

Zdroj: https://www.euba.sk/aktivity-a-media/aktuality/1851-1-rocnik-zimnej-skoly-pre-studentov-z-tec-monterrey-mexiko