Aktuality

Najnovšie články

Minister školstva bude informovať o komplexných akreditáciách

21.08.2009

Tlačová konferencia podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja sa uskutoční v pondelok 24. augusta 2009.  

Ministri schválili novelu vysokoškolského zákona

19.08.2009

Na svojom dnešnom zasadnutí schválila vláda SR návrh novely zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predkladaná zmena podporuje študentskú mobilitu - umožňuje študentovi počas štúdia zmeniť vysokú školu…  

Vysoké školy a SAV majú už len dva týždne na podanie projektov

10.08.2009

Termín uzávierky vyhlásených výziev v rámci operačného programu Vzdelávanie, ktoré sú určené pre vysoké školy, Slovenskú akadémiu vied (SAV) a jej ústavy, sa blíži. Do 24. augusta 2009 môžu oprávnení žiadatelia predkladať žiadosti o nenávratný…  

Študovať na vysokých školách majú možnosť ďalší záujemcovia

23.07.2009

Ďalších 5 000 stredoškolákov a 300 uchádzačov o doktorandské štúdium má možnosť študovať na vysokej škole už v akademickom roku 2009/2010.  

Zverejnenie odpovedí na často kladené otázky vysokých škôl a SAV

22.07.2009

Na internetovej stránke Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ môžu žiadatelia o nenávratný finančný príspevok nájsť odpovede na často kladené otázky, ktoré sa týkajú aktuálnych výziev v rámci operačného programu Vzdelávanie.  

Najviac prihlášok dostala opäť Filozofická fakulta UKF v Nitre

21.07.2009

Najvyšší počet prihlášok na štúdium v akademickom roku 2009/2010 dostala rovnako ako minulý rok Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre. Kým vlani ich evidovala takmer 4 900, tento rok je to 4 161. Vyplýva to z prieskumu…  

Vysoké školy majú určené limity na štúdium externistov

15.07.2009

Vláda SR na svojom dnešnom zasadnutí schválila limity súm pre verejné vysoké školy na zabezpečenie bezplatného štúdia externistov.  

Zasadnutie vedeckej rady Slovenskej technickej univerzity

06.07.2009

6. júla 2009 vo veľkej zasadacej sieni rektorátu STU  

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy má staronovú rektorku

06.07.2009

Už do druhého funkčného obdobia vymenoval prezident SR Ivan Gašparovič prof. Ing. Vieru Cibákovú, CSc., rektorku súkromnej Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave.  

Stavebná fakulta STU v Bratislave ocenila Jána Mikolaja pamätnou medailou

06.07.2009

Z rúk dekana Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave Alojza Kopáčika si dnes na pôde rektorátu STU prevzal podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj Pamätnú medailu SvF STU.