Aktuality

Najnovšie články

Galillee College v Izraeli hľadá partnerov pre Erasmus MUNDUS

03.03.2010

Galillee College v Izraeli hľadá partnerov na spoločné projekty cez program Erasmus MUNDUS s cieľom vybudovať spoločné "Master study" programy.  

Štipendiá Talianskej vlády na školský rok 2010/2011

03.03.2010

Štipendiá poskytované Talianskou vládou prispievajú k realizovaniu štúdia a vedeckej práce v Taliansku a majú za cieľ podporovať medzinárodnú kultúrnu spoluprácu a rozširovanie poznania talianskeho jazyka, kultúry a vedy. Obdobie užívania…  

Trh práce a stáží 2010

25.02.2010

Americká obchodná komora v SR Vás pozýva na jedenasty ročník podujatia “Trh práce a stáží 2010“, ktoré sa uskutoční dňa 25. februára 2010 od 9:00 do 16:30 hod. v Košiciach, v hoteli Double Tree by Hilton, Hlavná 1.  

Deň otvorených dverí MZV SR - 20.3.2010

25.02.2010

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky organizuje v sobotu, dňa 20. marca 2010 Deň otvorených dverí MZV SR.  

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre obhájila v procese akreditácie svoj status univerzity

19.02.2010

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre obhájila v procese akreditácie svoj status univerzity. Minister školstva jej odovzdá dekrét o zaradení medzi vysoké školy univerzitného typu 5. marca.  

Ďalšie vysoké školy univerzitami

19.02.2010

Akreditačná komisia na minulotýždňovom zasadnutí vo Vysokých Tatrách navrhla univerzitné postavenie aj Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Tie na ministrove potvrdenie ešte čakajú.  

Ekonomická univerzita v Bratislave je univerzitnou verejnou vysokou školou.

19.02.2010

Ekonomická univerzita v Bratislave sa stala deviatou vysokou školou, ktorej minister školstva odsúhlasil v komplexnej akreditácii zaradenie medzi univerzity.  

Letná škola - University of California, Berkeley

12.02.2010

Letná škola - University of California, Berkeley Ekonomická univerzita v Bratislave ako jediný slovenský inštitucionálny partner renomovanej University of California, Berkeley Summer Sessions, ponúka študentom všetkých univerzít možnosť prihlásiť…  

Súťaž o Cenu Karola Veľkého

12.02.2010

Súťaž o Cenu Karola Veľkého Cieľom Európskej ceny Karola Veľkého pre mládež je podporovať rozvoj európskeho povedomia medzi mladými ľuďmi a ich účasť na projektoch európskej integrácie. Cena sa udeľuje projektom mladých ľudí, ktoré podporujú…  

Podávanie prihlášok elektronicky šetrí peniaze

05.02.2010

Na vysokú školu sa dá hlásiť aj elektronicky. Úplne bez papierov to nebude, ušetriť sa však dá aj desať eur