Aktuality

Najnovšie články

Na TUKE sa píše hlasom!

04.02.2011

Výskumný tím Katedry elektroniky a multimediálnych telekomunikácií FEI TUKE sa podieľal na vývoji počítačového programu, ktorý umožní plynulou rečou diktovanú informáciu prepísať do textového editora počítača.  

Študenti TUKE postavili vlastné auto

04.02.2011

Študenti Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach si postavili vlastné auto. Až na podvozok a motor ide o ich vlastné dielo, pričom kabriolet ICAR 2010 okamžite upúta pozornosť svojím dizajnom.  

Stav projektov Portál VŠ a Elektronizácia prihlasovania na VŠ

29.01.2011

26. 1. 2011 bola zaslaná na MŠVVaŠ priebežná správa o stave projektov Portál VŠ a Elektronizácia prihlasovania na VŠ.  

Deň otvorených dverí SPU v Nitre 2011

27.01.2011

Deň otvorených dverí na SPU v Nitre - pre všetky generácie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre srdečne pozýva všetky generácie na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ  

Zmena koncepcie evidencie jednotlivých kombinácií študijných programov

26.01.2011

V rámci prechodu na platné akreditované číselníky MŠVVaŠ SR si Vás dovoľujeme upozorniť, že akreditované sú študijné programy Názov_programu (v kombinácii), nie konkrétne kombinácie.  

Dočasná nefunkčnosť číselníka študijných programov

25.01.2011

Dňa 25.1.2011 sa "páruje" číselník študijných programov s aktuálnym v CRŠ, preto prosíme o ospravedlnenie dočasných chýb. Ak sa chyba bude vyskytovať aj po tomto termíne, prosíme, kontaktujte helpdesk.  

SPU prejavila záujem o vstup do združenia Magna Via s perspektívou spolupráce s univerzitami nachádzajúcimi sa na trase Magna Via.

19.01.2011

Rektor SPU, Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., dňa 18. januára 2011, rokoval s predsedom združenia Magna Via, s Doc. Ing. Jozefom Húskom, CSc. Magna Via je združenie, ktoré si kladie za cieľ prostredníctvom kultúrnej cesty Magna Via…  

Urobte prvý krok k získaniu ESCP European MBA

19.01.2011

Bratislavská Business School EU v Bratislave otvára prestížne ročné štúdium v programe „General Management Programme“, ktoré je primárne určené pre záujemcov z praxe, ktorí majú záujem zlepšiť svoje manažérske znalosti a zručnosti.  

Štipendiá Erasmus Mundus na MSc a PhD štúdium print

14.01.2011

31. januára 2011 je uzávierka podávania prihlášok na štipendiá programu Erasmus Mundus. Štipendiá sú dostupné pre všetkých študentov z celého sveta, vrátane Európy, ktorí chcú absolvovať spoločné inžinierske programy (Joint Master Program) a…  

TOP študentskou osobnosťou Slovenska 2009/2010 Andrea Fedorková z PriF UK

25.12.2010

Jedenásť mladých vedcov a vysokoškolákov získalo na začiatku decembra prestížnu cenu Študentská osobnosť Slovenska 2009/2010. TOP osobnosťou 6. ročníka súťaže sa stala RNDr. Andrea Fedorková, PhD., z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v…