Aktuality

Najnovšie články

Rektor P. Bielik ocenil úspešných študentov

25.11.2012

Rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., ocenil 19. novembra najúspešnejších študentov bakalárskych, inžinierskych a doktorandských študijných programov, ktorí dosiahli mimoriadne výsledky vo vedeckej, výskumnej, športovej alebo kultúrnej…  

Fakulta managementu UK medzi najlepšími biznis školami sveta

25.11.2012

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave opäť potvrdila svoje kvality v celosvetovom hodnotení medzinárodnej rankingovej agentúry EDUNIVERSAL a úspešne obhájila svoje pozície medzi 1000 najlepšími biznis školami na svete.  

TEPUY – objavovanie Strateného sveta stolových hôr Venezuely

25.11.2012

Dňa 22. novembra 2012 sa v Divadelnej kaviarni Tatra v priestoroch Starého divadla Karola Spišáka v Nitre konala prednáška v rámci série posedení „Veda v Centre" s osobnosťami vedy na tému „TEPUY – objavovanie Strateného sveta stolových hôr…  

6. Akademický ples nitrianskych univerzít

25.11.2012

V sobotu 19. januára 2013 sa v estrádnej hale Parku kultúry a oddychu v Nitre uskutoční 6. Akademický ples nitrianskych univerzít. Záštitu nad ním prevzali prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, a Dr. h. c.…  

Výstava o Univerzite vo Varšave na UK

21.11.2012

Pred Aulou UK v Bratislave dnes slávnostne otvorili výstavu Varšavská univerzita v dobe Chopina a na prahu 3. tisícročia. Rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., vo svojom príhovore ocenil možnosť prezentovať…  

Osobnosti slovenskej vedy sú aj na UPJŠ

18.11.2012

8. novembra 2012 si v bratislavskej Inchebe z rúk Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča prevzali ocenenia významné osobnosti slovenskej vedy. Nechýbali medzi nimi aj zástupcovia UPJŠ v Košiciach, konkrétne, v kategórii…  

Stretnutie s najlepšími študentmi STU

18.11.2012

Rektor STU udeľuje ocenenie rektora "Študent roka" pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva za vynikajúce študijné výsledky dosiahnuté v ostatnom akademickom roku, za významnú činnosť konanú v prospech STU, za významný športový alebo…  

Deň otvorených dverí FIIT STU 2012

18.11.2012

Termín konania: 14. december 2012 Miesto konania: DE 300 FIIT/FEI STU v Bratislave na Ilkovičovej 3 (v Mlynskej doline) GPS: 48.15391,17.073869 MHD…  

Študenti plesali

18.11.2012

V piatok 9. novembra sa v B-pavilóne na výstavisku Agrokomplex uskutočnil 54. imatrikulačný ples študentov SPU. Podujatie otvoril rektor SPU Dr.h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., ktorý študentov privítal a zaželal im príjemnú zábavu.  

Hokejový zápas SPU - UKF

18.11.2012

V programe študentských dní nitrianskych univerzít ani tento rok nechýbal atraktívny a medzi študentmi veľmi obľúbený hokejový zápas.