Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 57

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
St. Elizabeth University of Healt and Social Work Medical technology
1. degree , E, Slovak
external
St. Elizabeth University of Healt and Social Work Medical technology
2. degree , E, Slovak
external
St. Elizabeth University of Healt and Social Work Misijná a charitatívna práca
1. degree , D, Slovak
daily
St. Elizabeth University of Healt and Social Work Misijná a charitatívna práca
1. degree , E, Slovak
external
St. Elizabeth University of Healt and Social Work Missionary and Charity Work
2. degree , D, Slovak
daily
St. Elizabeth University of Healt and Social Work Missionary and Charity Work
2. degree , E, Slovak
external
St. Elizabeth University of Healt and Social Work Nursing
1. degree , D, Slovak
daily
St. Elizabeth University of Healt and Social Work Nursing
2. degree , E, Slovak
external
St. Elizabeth University of Healt and Social Work Psychology
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovak
daily
St. Elizabeth University of Healt and Social Work Social work
1. degree , D, Slovak
daily
St. Elizabeth University of Healt and Social Work Social work
1. degree , E, Slovak
external
St. Elizabeth University of Healt and Social Work Social work
2. degree , D, Slovak
daily
St. Elizabeth University of Healt and Social Work Social work
2. degree , E, Slovak
external
St. Elizabeth University of Healt and Social Work Public Health
1. degree , E, Slovak
external
St. Elizabeth University of Healt and Social Work Public Health
2. degree , E, Slovak
external
St. Elizabeth University of Healt and Social Work Dental technology
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovak
daily
St. Elizabeth University of Healt and Social Work Dental technology
profesijne orientovaný 1. degree , E, Slovak
external
St. Elizabeth University of Healt and Social Work, Detašované pracovisko Příbram Nursing
1. degree , D, Czech
daily
St. Elizabeth University of Healt and Social Work, Detašované pracovisko Příbram Social work
1. degree , E, Slovak
external
St. Elizabeth University of Healt and Social Work, Detašované pracovisko Příbram Social work
2. degree , E, Slovak
external
St. Elizabeth University of Healt and Social Work, Detašované pracovisko Příbram Urgent medical care
1. degree , D, Slovak, Czech
daily
St. Elizabeth University of Healt and Social Work, Detašované pracovisko Příbram Urgent medical care
1. degree , E, Slovak, Czech
external
St. Elizabeth University of Healt and Social Work, Detašované pracovisko Sv. Barbory, Rožňava Nursing
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovak
daily
St. Elizabeth University of Healt and Social Work, Detašované pracovisko Sv. Barbory, Rožňava Social work
1. degree , D, Slovak
daily
St. Elizabeth University of Healt and Social Work, Detašované pracovisko Sv. Barbory, Rožňava Social work
1. degree , E, Slovak
external
St. Elizabeth University of Healt and Social Work, Detašované pracovisko Sv. Barbory, Rožňava Social work
2. degree , E, Slovak
external
St. Elizabeth University of Healt and Social Work, Detašované pracovisko Sv. Cyrila a Metoda, Partizánske Social work
1. degree , D, Slovak
daily
St. Elizabeth University of Healt and Social Work, Detašované pracovisko Sv. Cyrila a Metoda, Partizánske Social work
1. degree , E, Slovak
external
St. Elizabeth University of Healt and Social Work, Detašované pracovisko, Michalovce Social work
1. degree , D, Slovak
daily
St. Elizabeth University of Healt and Social Work, Detašované pracovisko, Michalovce Social work
1. degree , E, Slovak
external
St. Elizabeth University of Healt and Social Work, Detašované pracovisko, Michalovce Social work
2. degree , D, Slovak
daily
St. Elizabeth University of Healt and Social Work, Detašované pracovisko, Skalica Nursing
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovak
daily
St. Elizabeth University of Healt and Social Work, Detašované pracovisko, Skalica Social work
1. degree , D, Slovak
daily
St. Elizabeth University of Healt and Social Work, Detašované pracovisko, Skalica Social work
1. degree , E, Slovak
external
St. Elizabeth University of Healt and Social Work, Detašované pracovisko, Skalica Social work
2. degree , E, Slovak
external
St. Elizabeth University of Healt and Social Work, Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove Nursing
2. degree , E, Slovak
external
St. Elizabeth University of Healt and Social Work, Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove Nursing
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovak
daily
St. Elizabeth University of Healt and Social Work, Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove Nursing
profesijne orientovaný 1. degree , E, Slovak
external
St. Elizabeth University of Healt and Social Work, Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky Nursing
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovak
daily
St. Elizabeth University of Healt and Social Work, Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky Nursing
profesijne orientovaný 1. degree , E, Slovak
external
St. Elizabeth University of Healt and Social Work, Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky Social work
1. degree , D, Slovak
daily
St. Elizabeth University of Healt and Social Work, Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky Social work
1. degree , E, Slovak
external
St. Elizabeth University of Healt and Social Work, Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky Social work
2. degree , E, Slovak
external
St. Elizabeth University of Healt and Social Work, Ústav Bl. Metoda D. Trčku (Michalovce) Social work
2. degree , E, Slovak
external
St. Elizabeth University of Healt and Social Work, Ústav Božieho milosrdenstva, Žilina Social work
1. degree , E, Slovak
external
St. Elizabeth University of Healt and Social Work, Ústav Božieho milosrdenstva, Žilina Social work
2. degree , E, Slovak
external
St. Elizabeth University of Healt and Social Work, Ústav Košice Bl. Z. Mallu Social work
1. degree , E, Slovak
external
St. Elizabeth University of Healt and Social Work, Ústav Košice Bl. Z. Mallu Social work
2. degree , E, Slovak
external
St. Elizabeth University of Healt and Social Work, Ústav rómskych európskych štúdií Sv. Sáry de Marseille, Banská Bystrica Social work
2. degree , E, Slovak
external
St. Elizabeth University of Healt and Social Work, Ústav rómskych európskych štúdií Sv. Sáry de Marseille, Banská Bystrica Social work with a focus on the Roma community
1. degree , D, Slovak
daily
St. Elizabeth University of Healt and Social Work, Ústav rómskych európskych štúdií Sv. Sáry de Marseille, Banská Bystrica Social work with a focus on the Roma community
1. degree , E, Slovak
external
St. Elizabeth University of Healt and Social Work, Ústav sociálnej práce, Báčsky Petrovec, Srbsko Nursing
profesijne orientovaný 1. degree , D, Serbian
daily
St. Elizabeth University of Healt and Social Work, Ústav Sv. Pátra Pia, Piešťany Social work
1. degree , E, Slovak
external
St. Elizabeth University of Healt and Social Work Nursing
2. degree , E, Slovak
external
St. Elizabeth University of Healt and Social Work Midwifery
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovak
daily
St. Elizabeth University of Healt and Social Work Urgent medical care
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovak
daily
St. Elizabeth University of Healt and Social Work Urgent medical care
profesijne orientovaný 1. degree , E, Slovak
external