Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 94

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Administrácia vo verejnom zdravotníctve
2. stupeň , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Administrácia vo verejnom zdravotníctve
2. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Fyzioterapia
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
2. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Misijná a charitatívna práca
1. stupeň , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Misijná a charitatívna práca
1. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Misijná a charitatívna práca
2. stupeň , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Misijná a charitatívna práca
2. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Ošetrovateľstvo
2. stupeň , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Ošetrovateľstvo
2. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Psychológia
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Sociálna práca
1. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Sociálna práca
2. stupeň , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Sociálna práca
2. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Sociológia
1. stupeň , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Verejné zdravotníctvo
1. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Verejné zdravotníctvo
2. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Verejné zdravotníctvo so zameraním na tropické zdravotníctvo
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Zubná technika
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Zubná technika
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko Sv. Barbory, Rožňava Fyziologická a klinická výživa
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko Sv. Barbory, Rožňava Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko Sv. Barbory, Rožňava Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko Sv. Barbory, Rožňava Sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko Sv. Barbory, Rožňava Sociálna práca
1. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko Sv. Barbory, Rožňava Sociálna práca
2. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko Sv. Cyrila a Metoda, Partizánske Sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko Sv. Cyrila a Metoda, Partizánske Sociálna práca
1. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko Sv. Cyrila a Metoda, Partizánske Sociálna práca
2. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko v Rimavskej Sobote Sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko v Rimavskej Sobote Sociálna práca
1. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko, Dunajská Streda Sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko, Dunajská Streda Sociálna práca
1. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko, Gabčíkovo Sociálna práca s migrantmi
2. stupeň , E, Maďarský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko, Gabčíkovo Sociálna práca s migrantmi
2. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko, Michalovce Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko, Michalovce Sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko, Příbram, Česko Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Český
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko, Příbram, Česko Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Český
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko, Příbram, Česko Sociálna práca
1. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko, Příbram, Česko Sociálna práca
2. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko, Příbram, Česko Urgentná zdravotná starostlivosť
1. stupeň , D, Slovenský, Český
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko, Příbram, Česko Urgentná zdravotná starostlivosť
1. stupeň , E, Slovenský, Český
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko, Skalica Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko, Skalica Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko, Skalica Sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko, Skalica Sociálna práca
1. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko, Skalica Sociálna práca v zdravotníctve
2. stupeň , E
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko, Spišská Nová Ves Sociálna práca
1. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove Ošetrovateľstvo
2. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove Sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove Sociálna práca
1. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove Sociálna práca
2. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava Sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava Sociálna práca
1. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava Sociálna práca
2. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav Bl. Metoda D. Trčku, Michalovce Sociálna práca
2. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav Bl. Tomislava Kolakoviča, Trstená Sociálna práca
1. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav Bl. Tomislava Kolakoviča, Trstená Sociálna práca
2. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav Božieho milosrdenstva, Žilina II. Sociálna práca
1. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav Božieho milosrdenstva, Žilina II. Sociálna práca
2. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav Božieho milosrdenstva, Žilina II. Sociálna práca s deťmi a mládežou
1. stupeň , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav Božieho milosrdenstva, Žilina II. Sociálna práca s deťmi a mládežou
1. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav Košice Bl. Z. Mallu, Košice Sociálna práca
1. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav Košice Bl. Z. Mallu, Košice Sociálna práca
2. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav misijnej práce, Husův institut teologických studií, Praha, Česko Misijná a charitatívna práca
1. stupeň , D, Český
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav misijnej práce, Husův institut teologických studií, Praha, Česko Misijná a charitatívna práca
1. stupeň , E, Český
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav misijnej práce, Husův institut teologických studií, Praha, Česko Misijná a charitatívna práca
2. stupeň , D, Český
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav misijnej práce, Husův institut teologických studií, Praha, Česko Misijná a charitatívna práca
2. stupeň , E, Český
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav misijnej práce, Husův institut teologických studií, Praha, Česko Sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský, Český
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav misijnej práce, Husův institut teologických studií, Praha, Česko Sociálna práca
1. stupeň , E, Slovenský, Český
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav rómskych európskych štúdií Sv. Sáry de Marseille, Banská Bystrica Sociálna práca
2. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav rómskych európskych štúdií Sv. Sáry de Marseille, Banská Bystrica Sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu
1. stupeň , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav rómskych európskych štúdií Sv. Sáry de Marseille, Banská Bystrica Sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu
1. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav sociálnej práce, Báčsky Petrovec, Srbsko Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Srbský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav sociálnej práce, Báčsky Petrovec, Srbsko Sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav sociálnej práce, Báčsky Petrovec, Srbsko Sociálna práca
1. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav sociálnej práce, Nairobi, Keňa Sociálna práca
1. stupeň , D, Anglický
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav sociálnej práce, Nairobi, Keňa Sociálna práca
1. stupeň , E, Anglický
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav sociálnej práce, Phnom Penh, Kambodža Sociálna práca
1. stupeň , D, Anglický
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav sociálnej práce, Phnom Penh, Kambodža Sociálna práca
1. stupeň , E, Anglický
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav Sv. Pátra Pia, Piešťany Sociálna práca
1. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav Sv. Pátra Pia, Piešťany Sociálna práca
2. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava Pôrodná asistencia
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava Urgentná zdravotná starostlivosť
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava Urgentná zdravotná starostlivosť
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský