Business Economy and Management

Ekonomika a manažment podnikania je akreditovaný a realizovaný študijný program od akademického roka 2005/2006 na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ) v Bratislave, ako študijný program prvého - bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia.

Prospects of graduates

Graduates from the study programme Business Economy and Management are able to analyse simple economic phenomena and processes in a company and its environment and make simple managerial decisions. They have the competence to work on medium-demand tasks on various manager positions within low and medium levels of business management especially in the matters of calculations, budgeting, production management, processes planning and organization. They are also familiar with the fields of national economy, business economy, law, international trade, marketing, finance, accounting, mathematics, statistics and IT. Graduates are qualified for jobs in small and medium businesses. However, they are able to work in most various types of businesses in both private and public sectors. In regard of professional communication skills they acquire in foreign languages, graduates are well prepared for jobs in international economic environment such as companies with foreign capital, foreign companies etc.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Paneuropean University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Completion of higher secondary education and passed entrance exam are the principal prerequisites for enrolment in Bachelor degree studies in specialisation 3.3.16 Business Economy and Management and its study programme Economy and Management.Additional information

Úspešní študenti môžu využiť v priebehu štúdia na fakulte prednosti tzv. súbežného štúdia na niektorej z ďalších štyroch fakultách PEVŠ. Najčastejšie si študenti vyberajú možnoť súbežného štúdia na Fakulte práva PEVŠ a Fakulte masmédií PEVŠ.Conditions for international students

International students are subject to dispositions of: a) Act on universities and faculty's internal instructions, b) Slovakia's international agreements, c) cooperation agreements, international programmes, EU programmes of academic mobility. Secondary education qualifications obtained abroad shall be validated by the respective regional education office or verified for equivalence (for countries under Slovakia's agreements on mutual recognition of equivalence of documents on education attained).Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Shall be admitted applicants whose final-year school reports and school-leaving exam score average is not more than 2.00.General information on the admission exam

Applicants are required to submit their applications form on the address of the Law College in Bratislava by the appointed date. Applications form shall include:

required information and applicant's signature (standard forms: ŠEVT, EkonSpo, IGAZ)

language preference for entrance exam

medical certificate proving applicant's aptitude for university studies in economic fields

verified yearly school reports and school-leaving exam report (for applicants who finished their secondary education in years preceding the current year)

secondary school confirmation (for applicants who finished their secondary education in the current year)

CV with applicant's signature

The applicants have the right to register at the faculty upon receipt of positive verdict on their acceptance, which is based on their satisfactory result of the entrance exam. Applicants are required to get acquainted with financial requirements for studying at Law College in Bratislava. Applicants become college students on the day of their registration.Form of entrance exam

testTests

1. knowledge focused, 2. language focused  • Apply the application for study

    02.11.2020 - 29.10.2021

Always up-to-date news about university Paneuropean University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additions
  • leaving certificate (paper form)
  • CV (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 1890 €

The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Billing information

Číslo účtu: vygeneruje informačný systém po podaní e-prihlášky
Adresa príjemcu: PEVŠ n.o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Variabilný symbol: vygeneruje sa po vstupe do e-prihlášky v sekcii "Zaplatené"
Poznámka:do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko uchádzača (nie rodinného príslušníka, ktorý realizuje úhradu).

Údaje pre platby zo zahraničia: IBAN: SK29 1100 0000 0026 2111 7104, BIC: TATRSKBX

Ak sa nepoužije správny variabilný symbol, platba nie je spárovaná a študijné oddelenie nemôže s prihláškou ďalej pracovať. Poplatok sa po zaevidovaní prihlášky, v prípade neúčasti na prijímacej skúške, resp. pri zrušení prihlášky zo strany uchádzača, nevracia.

Always up-to-date news about university Paneuropean University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. – zuzana.vincurova@paneurouni.com
Last update: 30.09.2021 02:52

Draw attention to not topical data