Economy and Management in International Business

Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania je akreditovaný študijný program realizovaný na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ) v Bratislave, ako študijný program tretieho – doktorandského stupňa vysokoškolského štúdia.

Prospects of graduates

Graduates of doctoral studies are prepared so as to be able to apply scientific methods in their respective fields of research, analyse issues from a scientific point of view and provide solutions to actual case situations and conceive processes of adaptation to outer economic environment for companies.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Paneuropean University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Informácie pre záujemcov o doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy je vysokoškolským štúdium tretieho stupňa, ktoré sa uskutočňuje na základe § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Štúdium sa na fakulte vykonáva v študijných odboroch podľa akreditovaných študijných programov a realizuje v dennej forme štúdia. Viac TU.Conditions of admission without the entrance exam

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je podľa § 56 ods. 3  a  § 57 ods.  5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a v znení neskorších predpisov absolvovanie študijného programu druhého stupňa vysokoškolského štúdia v príbuzných študijných  odboroch. Prijímacia skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorú menuje dekan. Viac TU.Coordinator for students with specific needs

Paneurópska vysoká škola vytvára zodpovedajúce podmienky štúdia pre študentov so zdravotným postihnutím vzhľadom na ich špeciálne študijné potreby. K zodpovedajúcim podmienkam patrí bezbariérový prístup v budove Rektorátu PEVŠ, so sídlom na Tomášikovej 20, 821 02 Bratislava, a v budove PEVŠ, so  sídlom na Tematínskej 10, 851 05 Bratislava. Viac TU.Form of entrance exam

interview  • Apply the application for study

    01.05.2021 - 16.09.2021

Always up-to-date news about university Paneuropean University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additions
  • CV (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 9990 €

The fee for admission procedure
E-application form: 20 €

Billing information

Číslo účtu: vygeneruje informačný systém po podaní e-prihlášky
Adresa príjemcu: PEVŠ n.o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Variabilný symbol: vygeneruje sa po vstupe do e-prihlášky v sekcii "Zaplatené"
Poznámka:do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko uchádzača (nie rodinného príslušníka, ktorý realizuje úhradu).

Údaje pre platby zo zahraničia: IBAN: SK29 1100 0000 0026 2111 7104, BIC: TATRSKBX

Ak sa nepoužije správny variabilný symbol, platba nie je spárovaná a študijné oddelenie nemôže s prihláškou ďalej pracovať. Poplatok sa po zaevidovaní prihlášky, v prípade neúčasti na prijímacej skúške, resp. pri zrušení prihlášky zo strany uchádzača, nevracia.

Always up-to-date news about university Paneuropean University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. – zuzana.vincurova@paneurouni.com
Last update: 30.09.2021 02:52

Draw attention to not topical data