Fees and tuition fees

Filter
University
Faculty
Place of study
Study program Fee for standard length of study Fee for exceeding the standard length of study / parallel study Fee for paper application Fee for E-application
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. fyzioterapia
profesijne orientovaný 1. degree, E, Slovenský
520 € 520 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. psychológia
profesijne orientovaný 1. degree, D, Slovenský
980 € 980 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. zubná technika
profesijne orientovaný 1. degree, D, Slovenský
1780 € 1780 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. zubná technika
profesijne orientovaný 1. degree, E, Slovenský
980 € 980 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1. degree, E, Slovenský
520 € 520 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Ústav misijnej práce, Husův institut teologických studií
misijná a charitatívna práca
1. degree, D, Český
700 € 700 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. misijná a charitatívna práca
1. degree, D, Slovenský
700 € 700 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Ústav misijnej práce, Husův institut teologických studií
misijná a charitatívna práca
1. degree, E, Český
520 € 520 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. misijná a charitatívna práca
1. degree, E, Slovenský
520 € 520 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. ošetrovateľstvo
1. degree, D, Slovenský
760 € 760 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. sociálna práca
1. degree, D, Slovenský
700 € 700 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Detašované pracovisko, Michalovce
sociálna práca
1. degree, E, Slovenský
520 € 520 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. sociálna práca
1. degree, E, Slovenský
520 € 520 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. sociológia
1. degree, D, Slovenský
700 € 700 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. verejné zdravotníctvo
1. degree, E, Slovenský
520 € 520 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. administrácia vo verejnom zdravotníctve
2. degree, D, Slovenský
980 € 980 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. administrácia vo verejnom zdravotníctve
2. degree, E, Slovenský
980 € 980 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. fyzioterapia
2. degree, E, Slovenský
750 € 750 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
2. degree, E, Slovenský
750 € 750 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Ústav misijnej práce, Husův institut teologických studií
misijná a charitatívna práca
2. degree, D, Český
980 € 980 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. misijná a charitatívna práca
2. degree, D, Slovenský
750 € 750 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Ústav misijnej práce, Husův institut teologických studií
misijná a charitatívna práca
2. degree, E, Český
750 € 750 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. misijná a charitatívna práca
2. degree, E, Slovenský
750 € 750 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. ošetrovateľstvo
2. degree, D, Slovenský
980 € 980 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. ošetrovateľstvo
2. degree, E, Slovenský
750 € 750 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Ústav Kráľovnej pokoja z Medžugorja, Bardejov
ošetrovateľstvo
2. degree, E, Slovenský
750 € 750 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Detašované pracovisko, Michalovce
sociálna práca
2. degree, D, Slovenský
980 € 980 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. sociálna práca
2. degree, D, Slovenský
980 € 980 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Ústav Bl. Metoda D. Trčku (Michalovce)
sociálna práca
2. degree, E, Slovenský
750 € 750 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. sociálna práca
2. degree, E, Slovenský
750 € 750 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Detašované pracovisko v Rimavskej Sobote, Rimavská Sobota
sociálna práca
2. degree, E, Slovenský
750 € 750 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Detašované pracovisko, Spišská Nová Ves
sociálna práca
2. degree, E, Slovenský
750 € 750 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. verejné zdravotníctvo
2. degree, E, Slovenský
750 € 750 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. verejné zdravotníctvo so zameraním na tropické zdravotníctvo
2. degree, E, Anglický, Slovenský
750 € 750 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Detašované pracovisko, Spišská Nová Ves
sociálna práca
1. degree, E, Slovenský
520 € 520 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Ústav Košice Bl. Z. Mallu
sociálna práca
1. degree, E, Slovenský
520 € 520 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Ústav Košice Bl. Z. Mallu
sociálna práca
2. degree, E, Slovenský
750 € 750 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Detašované pracovisko, Michalovce
sociálna práca
1. degree, D, Slovenský
700 € 700 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Detašované pracovisko Sv. Cyrila a Metoda, Partizánske
sociálna práca
1. degree, D, Slovenský
700 € 700 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Detašované pracovisko Sv. Cyrila a Metoda, Partizánske
sociálna práca
1. degree, E, Slovenský
520 € 520 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Detašované pracovisko Sv. Cyrila a Metoda, Partizánske
sociálna práca
2. degree, E, Slovenský
750 € 750 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Detašované pracovisko, Skalica
ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. degree, D, Slovenský
980 € 980 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Detašované pracovisko, Skalica
sociálna práca
1. degree, D, Slovenský
700 € 700 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Detašované pracovisko, Skalica
sociálna práca
1. degree, E, Slovenský
520 € 520 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Detašované pracovisko, Skalica
sociálna práca v zdravotníctve
2. degree, E, Slovenský
750 € 750 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Detašované pracovisko Sv. Barbory, Rožňava
ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. degree, D, Slovenský
980 € 980 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Detašované pracovisko Sv. Barbory, Rožňava
sociálna práca
1. degree, D, Slovenský
700 € 700 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Detašované pracovisko Sv. Barbory, Rožňava
sociálna práca
1. degree, E, Slovenský
520 € 520 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Detašované pracovisko Sv. Barbory, Rožňava
sociálna práca
2. degree, E, Slovenský
750 € 750 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Detašované pracovisko, Dunajská Streda
sociálna práca
1. degree, D, Slovenský
700 € 700 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Detašované pracovisko, Dunajská Streda
sociálna práca
1. degree, E, Slovenský
520 € 520 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove
ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. degree, D, Slovenský
980 € 980 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove
ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. degree, E, Slovenský
520 € 520 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove
sociálna práca
1. degree, D, Slovenský
700 € 700 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove
sociálna práca
1. degree, E, Slovenský
520 € 520 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove
ošetrovateľstvo
2. degree, E, Slovenský
750 € 750 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove
sociálna práca
2. degree, E, Slovenský
750 € 750 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky
ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. degree, D, Slovenský
760 € 760 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky
ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. degree, E, Slovenský
520 € 520 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky
sociálna práca
1. degree, D, Slovenský
700 € 700 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky
sociálna práca
1. degree, E, Slovenský
520 € 520 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky
sociálna práca
2. degree, E, Slovenský
750 € 750 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Ústav Bl. Tomislava Kolakoviča, Trstená
sociálna práca
1. degree, E, Slovenský
520 € 520 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Ústav Bl. Tomislava Kolakoviča, Trstená
sociálna práca
2. degree, E, Slovenský
750 € 750 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Ústav Sv. Pátra Pia, Piešťany
sociálna práca
1. degree, E, Slovenský
520 € 520 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Ústav Sv. Pátra Pia, Piešťany
sociálna práca
2. degree, E, Slovenský
750 € 750 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Ústav rómskych európskych štúdií Sv. Sáry de Marseille, Banská Bystrica
sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu
1. degree, D, Slovenský
700 € 700 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Ústav rómskych európskych štúdií Sv. Sáry de Marseille, Banská Bystrica
sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu
1. degree, E, Slovenský
520 € 520 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Ústav rómskych európskych štúdií Sv. Sáry de Marseille, Banská Bystrica
sociálna práca
2. degree, E, Slovenský
750 € 750 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Ústav Božieho milosrdenstva, Žilina
sociálna práca
1. degree, E, Slovenský
520 € 520 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Ústav Božieho milosrdenstva, Žilina
sociálna práca
2. degree, E, Slovenský
750 € 750 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Detašované pracovisko, Gabčíkovo
sociálna práca s migrantmi
2. degree, E, Slovenský
750 € 750 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Detašované pracovisko, Gabčíkovo
sociálna práca s migrantmi
2. degree, E, Maďarský
750 € 750 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Detašované pracovisko v Rimavskej Sobote, Rimavská Sobota
sociálna práca
1. degree, E, Slovenský
520 € 520 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Ústav sociálnej práce, Nairobi, Keňa
sociálna práca
1. degree, D, Anglický
700 € 700 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Ústav sociálnej práce, Nairobi, Keňa
sociálna práca
1. degree, E, Anglický
520 € 520 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Ústav sociálnej práce, Phnom Penh, Kambodža
sociálna práca
1. degree, D, Anglický
700 € 700 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Ústav sociálnej práce, Phnom Penh, Kambodža
sociálna práca
1. degree, E, Anglický
520 € 520 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Detašované pracovisko Příbram
ošetrovateľstvo
1. degree, D, Český
580 € 580 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Detašované pracovisko Příbram
sociálna práca
1. degree, E, Slovenský
580 € 580 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Detašované pracovisko Příbram
urgentná zdravotná starostlivosť
1. degree, D, Slovenský, Český
580 € 580 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Detašované pracovisko Příbram
urgentná zdravotná starostlivosť
1. degree, E, Slovenský, Český
700 € 700 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Detašované pracovisko Příbram
sociálna práca
2. degree, E, Slovenský
750 € 750 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Ústav sociálnej práce, Báčsky Petrovec, Srbsko
ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. degree, D, Srbský
980 € 980 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Ústav sociálnej práce, Báčsky Petrovec, Srbsko
sociálna práca
1. degree, D, Slovenský
700 € 700 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Ústav sociálnej práce, Báčsky Petrovec, Srbsko
sociálna práca
1. degree, E, Slovenský
520 € 520 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava
pôrodná asistencia
profesijne orientovaný 1. degree, D, Slovenský
980 € 980 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava
urgentná zdravotná starostlivosť
profesijne orientovaný 1. degree, D, Slovenský
580 € 580 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava
urgentná zdravotná starostlivosť
profesijne orientovaný 1. degree, E, Slovenský
675 € 675 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava
ošetrovateľstvo
2. degree, E, Slovenský
980 € 980 € 50 € 50 €

The amounts listed in gray are not updated for the next academic year (2022/2023).
* In full-time form, study at public and state universities is free of charge. The study fee is charged when the standard length of the study program is exceeded or at parallel study.