Fees and tuition fees

Filter
University
Faculty
Place of study
Study program Fee for standard length of study Fee for exceeding the standard length of study / parallel study Fee for paper application Fee for E-application
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences Psychology
professionally oriented 1. degree, D, Slovak
980 € 980 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
professionally oriented 1. degree, D, Slovak
1780 € 1780 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
professionally oriented 1. degree, E, Slovak
980 € 980 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences Medical technology
1. degree, E, Slovak
520 € 520 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
1. degree, D, Slovak
700 € 700 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
Ústav misijnej práce, Husův institut teologických studií

1. degree, D, Czech
700 € 700 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
1. degree, E, Slovak
520 € 520 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
1. degree, D, Slovak
760 € 760 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences Social Work
1. degree, D, Slovak
700 € 700 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
1. degree, E, Slovak
520 € 520 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences Social Work
1. degree, E, Slovak
520 € 520 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences Public Health
1. degree, E, Slovak
520 € 520 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences Health administration (MHA)
2. degree, D, Slovak
980 € 980 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences Health administration (MHA)
2. degree, E, Slovak
980 € 980 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences Medical technology
2. degree, E, Slovak
750 € 750 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences Missionary and Charity Work
2. degree, D, Slovak
750 € 750 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences Missionary and Charity Work
2. degree, E, Slovak
750 € 750 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
Ústav misijnej práce, Husův institut teologických studií
Missionary and Charity Work
2. degree, E, Czech
750 € 750 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences Nursing
2. degree, D, Slovak
980 € 980 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences Nursing
2. degree, E, Slovak
750 € 750 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
Detašované pracovisko, Michalovce
Social Work
2. degree, D, Slovak
980 € 980 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences Social Work
2. degree, D, Slovak
980 € 980 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
Ústav Bl. Metoda D. Trčku (Michalovce)
Social Work
2. degree, E, Slovak
750 € 750 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences Social Work
2. degree, E, Slovak
750 € 750 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
Detašované pracovisko v Rimavskej Sobote, Rimavská Sobota

2. degree, E, Slovak
750 € 750 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences Public Health
2. degree, E, Slovak
750 € 750 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences Public Health - Tropical Health
2. degree, E, English, Slovak
750 € 750 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
Detašované pracovisko, Spišská Nová Ves
Social Work
1. degree, E, Slovak
520 € 520 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
Ústav Košice Bl. Z. Mallu
Social Work
1. degree, E, Slovak
520 € 520 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
Ústav Košice Bl. Z. Mallu
Social Work
2. degree, E, Slovak
750 € 750 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
Detašované pracovisko, Michalovce

1. degree, D, Slovak
700 € 700 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
Detašované pracovisko Sv. Cyrila a Metoda, Partizánske
Social Work
1. degree, D, Slovak
700 € 700 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
Detašované pracovisko Sv. Cyrila a Metoda, Partizánske
Social Work
1. degree, E, Slovak
520 € 520 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
Detašované pracovisko Sv. Cyrila a Metoda, Partizánske
Social Work
2. degree, E, Slovak
750 € 750 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
Detašované pracovisko, Skalica

professionally oriented 1. degree, D, Slovak
980 € 980 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
Detašované pracovisko, Skalica
Social Work
1. degree, D, Slovak
700 € 700 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
Detašované pracovisko, Skalica
Social Work
1. degree, E, Slovak
520 € 520 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
Detašované pracovisko, Skalica
Social Work
2. degree, E, Slovak
750 € 750 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
Detašované pracovisko Sv. Barbory, Rožňava

professionally oriented 1. degree, D, Slovak
980 € 980 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
Detašované pracovisko Sv. Barbory, Rožňava
Social Work
1. degree, D, Slovak
700 € 700 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
Detašované pracovisko Sv. Barbory, Rožňava

1. degree, E, Slovak
520 € 520 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
Detašované pracovisko Sv. Barbory, Rožňava
Social Work
2. degree, E, Slovak
750 € 750 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
Detašované pracovisko, Dunajská Streda
Social Work
1. degree, D, Slovak
700 € 700 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
Detašované pracovisko, Dunajská Streda

1. degree, E, Slovak
520 € 520 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove

professionally oriented 1. degree, D, Slovak
980 € 980 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove
Nursing
professionally oriented 1. degree, E, Slovak
520 € 520 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove
Nursing
2. degree, E, Slovak
750 € 750 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky

professionally oriented 1. degree, D, Slovak
760 € 760 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky

professionally oriented 1. degree, E, Slovak
520 € 520 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky

1. degree, D, Slovak
700 € 700 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky

1. degree, E, Slovak
520 € 520 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky
Social Work
2. degree, E, Slovak
750 € 750 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
Ústav Bl. Tomislava Kolakoviča, Trstená
Social Work
1. degree, E, Slovak
520 € 520 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
Ústav Bl. Tomislava Kolakoviča, Trstená
Social Work
2. degree, E, Slovak
750 € 750 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
Ústav Sv. Pátra Pia, Piešťany
Social Work
1. degree, E, Slovak
520 € 520 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
Ústav Sv. Pátra Pia, Piešťany
Social Work
2. degree, E, Slovak
750 € 750 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
Ústav rómskych európskych štúdií Sv. Sáry de Marseille, Banská Bystrica

1. degree, D, Slovak
700 € 700 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
Ústav rómskych európskych štúdií Sv. Sáry de Marseille, Banská Bystrica

1. degree, E, Slovak
520 € 520 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
Ústav rómskych európskych štúdií Sv. Sáry de Marseille, Banská Bystrica
Social Work
2. degree, E, Slovak
750 € 750 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
Ústav Božieho milosrdenstva, Žilina
Social Work
1. degree, E, Slovak
520 € 520 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
Ústav Božieho milosrdenstva, Žilina
Social Work
2. degree, E, Slovak
750 € 750 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
Detašované pracovisko, Gabčíkovo
Social Work
2. degree, E, Hungarian
750 € 750 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
Detašované pracovisko, Gabčíkovo
Social Work
2. degree, E, Slovak
750 € 750 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
Detašované pracovisko v Rimavskej Sobote, Rimavská Sobota

1. degree, D, Slovak
700 € 700 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
Detašované pracovisko v Rimavskej Sobote, Rimavská Sobota

1. degree, E, Slovak
520 € 520 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
Ústav sociálnej práce, Nairobi, Keňa

1. degree, D, English
700 € 700 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
Ústav sociálnej práce, Nairobi, Keňa

1. degree, E, English
520 € 520 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
Detašované pracovisko Příbram

1. degree, D, Czech
580 € 580 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
Detašované pracovisko Příbram

1. degree, E, Slovak
580 € 580 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
Detašované pracovisko Příbram

1. degree, D, Slovak, Czech
580 € 580 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
Detašované pracovisko Příbram

1. degree, E, Slovak, Czech
700 € 700 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
Detašované pracovisko Příbram
Social Work
2. degree, E, Slovak
750 € 750 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
Ústav sociálnej práce, Báčsky Petrovec, Srbsko

professionally oriented 1. degree, D, Serbian
980 € 980 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
Ústav sociálnej práce, Báčsky Petrovec, Srbsko

1. degree, D, Slovak
700 € 700 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
Ústav sociálnej práce, Báčsky Petrovec, Srbsko

1. degree, E, Slovak
520 € 520 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences Midwifery
professionally oriented 1. degree, D, Slovak
980 € 980 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
professionally oriented 1. degree, D, Slovak
580 € 580 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences
professionally oriented 1. degree, E, Slovak
675 € 675 € 50 € 50 €
St. Elizabeth University of Healt and Social sciences Nursing
2. degree, E, Slovak
980 € 980 € 50 € 50 €

The amounts listed in gray are not updated for the next academic year (2023/2024).
* In full-time form, study at public and state universities is free of charge. The study fee is charged when the standard length of the study program is exceeded or at parallel study.