Poplatky a školné

Filter
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný program Poplatok za štandardnú dĺžku štúdia Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia / súbežné štúdium Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za elektronickú prihlášku
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. psychológia
profesijne orientovaný 1. stupeň, D, Slovenský
1080 € 1080 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. zubná technika
profesijne orientovaný 1. stupeň, D, Slovenský
1900 € 1900 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. zubná technika
profesijne orientovaný 1. stupeň, E, Slovenský
1100 € 1100 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1. stupeň, E, Slovenský
600 € 600 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. misijná a charitatívna práca
1. stupeň, D, Slovenský
700 € 700 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. misijná a charitatívna práca
1. stupeň, E, Slovenský
520 € 520 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. ošetrovateľstvo
1. stupeň, D, Slovenský
1100 € 1100 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. sociálna práca
1. stupeň, D, Slovenský
700 € 700 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. sociálna práca
1. stupeň, E, Slovenský
580 € 580 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. verejné zdravotníctvo
1. stupeň, E, Slovenský
550 € 550 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
2. stupeň, E, Slovenský
798 € 798 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. misijná a charitatívna práca
2. stupeň, D, Slovenský
798 € 798 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. misijná a charitatívna práca
2. stupeň, E, Slovenský
798 € 798 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. ošetrovateľstvo
2. stupeň, E, Slovenský
798 € 798 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Detašované pracovisko, Michalovce
sociálna práca
2. stupeň, D, Slovenský
998 € 998 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. sociálna práca
2. stupeň, D, Slovenský
998 € 998 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. sociálna práca
2. stupeň, E, Slovenský
798 € 798 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Ústav Bl. Metoda D. Trčku (Michalovce)
sociálna práca
2. stupeň, E, Slovenský
798 € 798 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. verejné zdravotníctvo
2. stupeň, E, Slovenský
798 € 798 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Ústav Košice Bl. Z. Mallu
sociálna práca
1. stupeň, E, Slovenský
580 € 580 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Ústav Košice Bl. Z. Mallu
sociálna práca
2. stupeň, E, Slovenský
798 € 798 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Detašované pracovisko, Michalovce
sociálna práca
1. stupeň, D, Slovenský
700 € 700 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Detašované pracovisko, Michalovce
sociálna práca
1. stupeň, E, Slovenský
580 € 580 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Detašované pracovisko Sv. Cyrila a Metoda, Partizánske
sociálna práca
1. stupeň, D, Slovenský
700 € 700 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Detašované pracovisko Sv. Cyrila a Metoda, Partizánske
sociálna práca
1. stupeň, E, Slovenský
580 € 580 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Detašované pracovisko, Skalica
ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň, D, Slovenský
1100 € 1100 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Detašované pracovisko, Skalica
sociálna práca
1. stupeň, D, Slovenský
700 € 700 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Detašované pracovisko, Skalica
sociálna práca
1. stupeň, E, Slovenský
580 € 580 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Detašované pracovisko, Skalica
sociálna práca
2. stupeň, E, Slovenský
798 € 798 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Detašované pracovisko Sv. Barbory, Rožňava
ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň, D, Slovenský
1100 € 1100 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Detašované pracovisko Sv. Barbory, Rožňava
sociálna práca
1. stupeň, D, Slovenský
700 € 700 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Detašované pracovisko Sv. Barbory, Rožňava
sociálna práca
1. stupeň, E, Slovenský
580 € 580 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Detašované pracovisko Sv. Barbory, Rožňava
sociálna práca
2. stupeň, E, Slovenský
798 € 798 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove
ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň, D, Slovenský
1100 € 1100 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove
ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň, E, Slovenský
550 € 550 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove
ošetrovateľstvo
2. stupeň, E, Slovenský
798 € 798 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky
ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň, D, Slovenský
1100 € 1100 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky
ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň, E, Slovenský
550 € 550 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky
sociálna práca
1. stupeň, D, Slovenský
700 € 700 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky
sociálna práca
1. stupeň, E, Slovenský
580 € 580 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky
sociálna práca
2. stupeň, E, Slovenský
798 € 798 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Ústav Sv. Pátra Pia, Piešťany
sociálna práca
1. stupeň, E, Slovenský
580 € 580 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Ústav rómskych európskych štúdií Sv. Sáry de Marseille, Banská Bystrica
sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu
1. stupeň, D, Slovenský
700 € 700 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Ústav rómskych európskych štúdií Sv. Sáry de Marseille, Banská Bystrica
sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu
1. stupeň, E, Slovenský
580 € 580 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Ústav rómskych európskych štúdií Sv. Sáry de Marseille, Banská Bystrica
sociálna práca
2. stupeň, E, Slovenský
798 € 798 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Ústav Božieho milosrdenstva, Žilina
sociálna práca
1. stupeň, E, Slovenský
580 € 580 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Ústav Božieho milosrdenstva, Žilina
sociálna práca
2. stupeň, E, Slovenský
798 € 798 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Detašované pracovisko Příbram
ošetrovateľstvo
1. stupeň, D, Český
1100 € 1100 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Detašované pracovisko Příbram
sociálna práca
1. stupeň, E, Slovenský
580 € 580 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Detašované pracovisko Příbram
urgentná zdravotná starostlivosť
1. stupeň, D, Slovenský, Český
580 € 580 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Detašované pracovisko Příbram
urgentná zdravotná starostlivosť
1. stupeň, E, Slovenský, Český
760 € 760 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Detašované pracovisko Příbram
sociálna práca
2. stupeň, E, Slovenský
798 € 798 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Ústav sociálnej práce, Báčsky Petrovec, Srbsko
ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň, D, Srbský
1100 € 1100 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava
pôrodná asistencia
profesijne orientovaný 1. stupeň, D, Slovenský
1180 € 1180 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava
urgentná zdravotná starostlivosť
profesijne orientovaný 1. stupeň, D, Slovenský
580 € 580 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava
urgentná zdravotná starostlivosť
profesijne orientovaný 1. stupeň, E, Slovenský
760 € 760 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava
ošetrovateľstvo
2. stupeň, E, Slovenský
798 € 798 € 60 € 60 €

Sumy uvedené šedou farbou nie sú aktualizované pre nasledujúci akademický rok (2024/2025).
* Pri dennej forme je štúdium na verejných a štátnych vysokých školách bezplatné. Poplatok za štúdium je vyberaný pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu alebo pri súbežnom štúdiu.