Analytical chemistry

Prospects of graduates

Informácie o uplatnení absolventov jednotlivých študijných programov sú uvedené v ich charakteristike na

www.fns.uniba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/moznosti-uplatnenia-absolventov/Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Comenius University in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Budú zverejnené do 31.03.2021 na

www.fns.uniba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie/Coordinator for students with specific needs

doc. PaedDr. Zuzana Haláková, PhD.
Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
pavilón CH 2, miestnosť č. 217
telefón + 421 2 9014 9311
mail  zuzana.halakova@uniba.skGeneral information on the admission exam

Na jednej prihláške je možné uviesť aj viac študijných programov. Vzhľadom na veľký počet prihlášok fakulta nepotvrdzuje prijatie prihlášky. Informáciu o tom, či uchádzač splnil podmienky na prijatie bez prijímacích skúšok, alebo bude pozvaný na prijímacie skúšky, zašleme každému uchádzačovi. Doklad o zaplatení poplatku (podací lístok, kópiu prevodného príkazu) nalepte na 3. stranu prihlášky. Náhradný termín prijímacej skúšky môže byť udelený len z vážnych zdravotných dôvodov. Náhradný termín prijímacích skúšok z dôvodu časovej kolízie prijímacích skúšok na viacerých vysokých školách sa neudeľuje. Poplatok za podanie prihlášky elektronicky je 30€,  ak uchádzač pošle iba papierovú verziu prihlášky je poplatok za podanie prihlášky 50€.

podanie prihlášky

www.fns.uniba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie/podanie-prihlasky/  • Apply the application for study

    15.04.2021 - 31.05.2021

  • Performance of the entrance exam

    30.06.2015 - 30.06.2015

Always up-to-date news about university Comenius University in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
10


Additions
  • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
  • doklad o zaplatení poplatku za prihlášku (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1000 €

The fee for admission procedure
application form: 50 €
E-application form: 20 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica

Účet: SK 34 8180 0000 0070 00082845

Variabilný symbol: 223242

Konštantný symbol: 0308

Always up-to-date news about university Comenius University in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Eva Gregorova – gregorova@fns.uniba.sk
Last update: 28.09.2020 20:01

Draw attention to not topical data