Logo univerzity

Study programmes

Faculty profile

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

Admission procedure

Accommodation and boarding

Sorry, university did not provide the necessary information to date.
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Responsibility for content: Ing. Zuzana Lukačovičová (zlukac@truni.sk)
Last update: 24.02.2021 14:11

Draw attention to not topical data