The University of Žilina

Faculty of Electrical Engineering

Logo univerzity

Study programmes

Faculty profile

Prečo ísť študovať na Fakultu elektrotechniky a informačných technológií:

 • Fakulta elektrotechniky a informačných technológií (FEIT) je tradičná fakulta na Žilinskej univerzite v Žiline so špičkovým vybavením učební a laboratórií.

 • FEIT vznikla premenovaním Elektrotechnickej fakulty v novembri 2018.

 • Pre štúdium na FEIT vo FEITCity nie je potrebné byť expertom v elektrotechnike a IT a ani mať skúsenosti s programovaním. Stačí byť šikovný a snažiť sa, všetko potrebné vás naučíme! Máme záujem o najlepších študentov a slečny medzi nich určite patria (v roku 2018 ich u nás študovalo 13%).

 • Vo FEITcity sa nemusíte obávať matematiky a fyziky. Na úvod štúdia organizujeme pre prvákov zdokonaľovacie kurzy zo stredoškolskej matematiky a fyziky.

 • Fakulta poskytuje študentom odborové štipendiá, a tým s najlepšími študijnými výsledkami aj prospechové štipendiá, spolu  až do výšky 1200EUR.

 • Vďaka dobrému menu našej fakulty a UNIZA vo svete a rozsiahlej spolupráci so zahraničnými univerzitami majú naši študenti výbornú príležitosť stráviť časť štúdia na zahraničnej univerzite, spoznať iný štýl výučby, získať neoceniteľné skúsenosti a priateľov na celý život. Máme uzatvorených viac ako 60 zmlúv s fakultami po celom svete.

 • FEIT ponúka študentom získanie certifikátu CLAD – Certified LabVIEW Associate Developer, od spoločnosti National Instruments prostredníctvom LabVIEW Academy, ktorá pôsobí na našej fakulte. Tento certifikát predstavuje vynikajúcu vstupnú devízu pre uchádzačov o zamestnanie vo firmách zaoberajúcich sa automatizáciou, meraním, testovaním, priemyselnou výrobou alebo počítačovým videním v prostredí LabVIEW.

 • Na fakulte tiež funguje Cisco Akadémia, kde môžu študenti využiť možnosť bezplatnej prípravy na získanie priemyselných certifikátov Cisco Certified Network Associate.

 • Podľa portálu profesia.sk až 96% absolventov fakulty sa nemá problém okamžite uplatniť na trhu práce po skončení štúdia. Finančné ohodnotenie je samozrejme nad priemerom vysokoškolsky vzdelaných ľudí.

 • Všetci prváci, ktorí nastúpia na FEIT do FEITcity, majú garantované ubytovanie na moderných internátoch priamo v areály univerzity.

 • Život vo FEITcity nie je len o štúdiu. U nás máte o zábavu postarané. Študenti z FEITgroup organizujú pre študentov tradičný ples, kapustnicu s punčom a Jarné športové hry elektrikárov. FEIT je organizátorom e-športového festivalu UNIZA Masters.

 • Budete sa môcť stravovať v najlepšej menze na Slovensku, so širokou ponukou kvalitných jedál.

 • FEIT otvára každému študentovi prístup k štúdiu špičkových technológií z oblastí elektrotechniky a IT, fantastický spoločenský život, čo môže viesť k prestížnemu, dobre ohodnotenému uplatneniu doma aj v zahraničí.

Departments

The University of Žilina Inštitút Aurela Stodolu (Liptovský Mikuláš)

kpt. J. Nálepku 1390, 031 01, Liptovský Mikuláš

041/ 513 1483

Admission procedure

Accommodation and boarding

Accomodation

Študentský domov  UNIZA, cena ubytovania: od 42,00 - 51,00 € / mesačne.

Ubytovacie zariadenie na Detašovanom pracovisku v Liptovskom Mikuláši, cena ubytovania: od 27 - 40 €/ mesačne.

Boarding

 

Stravovacie zariadenie UNIZA, stravná jednotka: od 1,62 € / jedlo.

Stravovacie zariadenie na Detašovanom pracovisku Liptovský Mikuláš

University detail

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Responsibility for content: Bc. Emília Pekarová (emilia.pekarova@fel.uniza.sk)
Last update: 17.12.2020 09:35

Draw attention to not topical data