Univerzita

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici

Logo univerzity

Profil univerzity

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica je vzdelávacou  inštitúciou v oblasti hudby a v blízkej budúcnosti viacerých druhov umenia.

 

Na základe udelenia štátneho súhlasu na pôsobenie ako súkromná vysoká škola (Uznesenie vlády SR č. 29 zo dňa 19. januára 2011) a priznaných práv o akreditovaných programoch ministrom MŠ SR  poskytujeme od akademického roka 2011/2012 dva bakalárske programy v dennej a externej forme v odbore 2.2.3 Hudobné umenie a od akademického roku 2013/2014 aj dva magisterské študijné programy. Dňa 24. 1. 2019 rozhodnutím ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica získala právo poskytovať doktorandské štúdium v študijnom programe s názvom Hudobná interpretácia a tvorba. 

Bakalárske študijné programy:

1. Hudobná interpretácia a teória

2. Hudobná tvorba a teória

Magisterské študijné programy:

1. Hudobná interpretácia a teória

2. Hudobná tvorba a teória

Doktorandský študijný program: 

Hudobná interpretácia a tvorba 

 

 

 

Študijné miesta

Sídlo univerzity

Botanická 2, 969 01, Banská Štiavnica

045/2901206; 0905 520508

Kalendár termínov

Detail univerzity

 • Kontakt:

  045/2901206; 0905 520508

  info@huaja.org http://www.huaja.org
 • Sídlo školy:
  Botanická 2
  969 01 Banská Štiavnica
 • Dátum vzniku: 19.01.2011
 • Centrálna elektronická prihláška: https://prihlaskavs.sk/
 • Rektor: prof. PhDr. Egon Krák, ArtD.
 • 33 študentov
  33 denných 0 externých
  100,0%
  0,0%

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk