Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 16

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove Ekonomika a manažment v obchodnom podnikaní
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 06.06.2023 - 30.06.2023 01.07.2023 - 31.08.2023
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove Ekonomika a manažment v obchodnom podnikaní
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 31.03.2024 - 30.09.2024
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove Ekonomika a manažment v obchodnom podnikaní
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.01.2023 - 30.06.2023 01.07.2023 - 31.08.2023 01.07.2023 - 31.08.2023
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove Ekonomika a manažment v obchodnom podnikaní
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 31.03.2024 - 30.09.2024
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 31.03.2024 - 30.09.2024
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.01.2023 - 30.06.2023 01.07.2023 - 31.08.2023 01.07.2023 - 31.08.2023
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 31.03.2024 - 30.09.2024
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.01.2023 - 30.06.2023 01.07.2023 - 31.08.2023 01.07.2023 - 31.08.2023
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove Hospodárska a podnikateľská etika
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 31.03.2024 - 30.09.2024
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove Hospodárska a podnikateľská etika
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.01.2023 - 30.06.2023 01.07.2023 - 31.08.2023 01.07.2023 - 31.08.2023
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove Hospodárska a podnikateľská etika
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 31.03.2024 - 30.09.2024
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove Hospodárska a podnikateľská etika
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.01.2023 - 30.06.2023 01.07.2023 - 31.08.2023 01.07.2023 - 31.08.2023
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove Medzinárodné podnikanie v obchode a službách
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.01.2023 - 30.06.2023 01.07.2023 - 31.08.2023 01.07.2023 - 31.08.2023
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove Medzinárodné podnikanie v obchode a službách
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 31.03.2024 - 30.09.2024
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove Medzinárodné podnikanie v obchode a službách
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.01.2023 - 30.06.2023 01.07.2023 - 31.08.2023 01.07.2023 - 31.08.2023
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove Medzinárodné podnikanie v obchode a službách
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 31.03.2024 - 30.09.2024