Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 21

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 28.11.2022 - 16.06.2023 17.06.2023 - 30.06.2023
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 28.11.2022 - 16.06.2023 17.06.2023 - 30.06.2023
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Aplikovaná analytická chémia
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná 28.11.2022 - 30.04.2023 01.05.2023 - 11.08.2023
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Aplikovaná biológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 28.11.2022 - 30.04.2023 01.05.2023 - 11.08.2023
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Aplikovaná biológia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 28.11.2022 - 30.04.2023 01.05.2023 - 11.08.2023
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Aplikovaná chémia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 28.11.2022 - 30.04.2023 01.05.2023 - 11.08.2023
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Aplikovaná informatika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 28.11.2022 - 30.04.2023 01.05.2023 - 11.08.2023
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Aplikovaná informatika
1. stupeň , E, Slovenský
externá 28.11.2022 - 30.04.2023 01.05.2023 - 11.08.2023
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Aplikovaná informatika
2. stupeň , D, Slovenský
denná 28.11.2022 - 30.04.2023 01.05.2023 - 11.08.2023
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Biotechnológie
1. stupeň , D, Anglický
denná 28.11.2022 - 30.04.2023
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Biotechnológie
1. stupeň , D, Slovenský
denná 28.11.2022 - 30.04.2023 01.05.2023 - 11.08.2023
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Biotechnológie
2. stupeň , D, Anglický
denná 28.11.2022 - 30.04.2023
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Biotechnológie
2. stupeň , D, Slovenský
denná 28.11.2022 - 30.04.2023 01.05.2023 - 11.08.2023
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Biotechnológie
3. stupeň , D, Slovenský
denná 28.11.2022 - 16.06.2023 17.06.2023 - 30.06.2023
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Biotechnológie
3. stupeň , D, Anglický
denná 28.11.2022 - 16.06.2023 17.06.2023 - 30.06.2023
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Biotechnológie
3. stupeň , E, Anglický
externá 28.11.2022 - 16.06.2023 17.06.2023 - 30.06.2023
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Biotechnológie
3. stupeň , E, Slovenský
externá 28.11.2022 - 16.06.2023 17.06.2023 - 30.06.2023
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Chémia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 28.11.2022 - 30.04.2023 01.05.2023 - 11.08.2023
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Molekulárna biológia
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 28.11.2022 - 16.06.2023 17.06.2023 - 30.06.2023
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Molekulárna biológia
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 28.11.2022 - 16.06.2023 17.06.2023 - 30.06.2023
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Ochrana a obnova životného prostredia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 28.11.2022 - 30.04.2023 01.05.2023 - 11.08.2023