Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)

Tento študijný program je potrebné kombinovať s jedným z nasledujúcich študijných programov:

 • Filozofická fakulta - učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
01. Info na https://www.pf.ukf.sk/

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
02. Info na https://www.pf.ukf.sk/

Doplňujúce informácie
03. Info na https://www.pf.ukf.sk/

Podmienky pre zahraničných študentov
04. Info na https://www.pf.ukf.sk/

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
05. Info na https://www.pf.ukf.sk/

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
06. Info na https://www.pf.ukf.sk/

Všeobecné informácie k prijímacej skúške
07. Info na https://www.pf.ukf.sk/

Forma prijímacej skúšky
08. Info na https://www.pf.ukf.sk/

Testy
09. Info na https://www.pf.ukf.sk/

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2024 - 31.03.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  10.06.2024 - 14.06.2024

 • Zaslanie vysvedčenia do

  31.03.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3


Prílohy
 • Životopis (papierová forma)
 • Vysvedčenia (po ročníkoch v jednom súbore obe strany) (papierová forma)
 • Maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • Vysvedčenie z posledného ročníka (papierová forma)
 • Olympiáda (papierová forma)
 • Diplom zo súťaží (papierová forma)
 • Certifikát (papierová forma)
 • Osvedčenie (papierová forma)
 • Iné (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje
10. Info na https://www.pf.ukf.sk/

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Katarína Fabiánová – kfabianova@ukf.sk
Posledná aktualizácia: 07.03.2024 08:37

Upozorniť na neaktuálne údaje