Šport a rekreácia

01. Info na https://www.pf.ukf.sk/

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
02. Info na https://www.pf.ukf.sk/

Doplňujúce informácie
03. Info na https://www.pf.ukf.sk/

Podmienky pre zahraničných študentov
04. Info na https://www.pf.ukf.sk/

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
05. Info na https://www.pf.ukf.sk/

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
06. Info na https://www.pf.ukf.sk/

Všeobecné informácie k prijímacej skúške
07. Info na https://www.pf.ukf.sk/

Forma prijímacej skúšky
08. Info na https://www.pf.ukf.sk/

Testy
09. Info na https://www.pf.ukf.sk/

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2022 - 31.03.2022

 • Konanie prijímacej skúšky

  11.04.2022 - 14.04.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Prílohy
 • *Životopis (papierová forma)
 • Vysvedčenie 3. ročník (papierová forma)
 • Vysvedčenie 2. ročník (papierová forma)
 • Vysvedčenia 1-3 (v jednom súbore) (papierová forma)
 • Maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • Vysvedčenie z posledného ročníka (papierová forma)
 • Olympiáda (papierová forma)
 • Diplom zo súťaží (papierová forma)
 • Certifikát (papierová forma)
 • Osvedčenie (papierová forma)
 • *Iné (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje
10. Info na https://www.pf.ukf.sk/

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Katarína Fabiánová – kfabianova@ukf.sk
Posledná aktualizácia: 10.02.2022 14:32

Upozorniť na neaktuálne údaje