Medzinárodné a diplomatické štúdiá

Magisterské štúdium v programe medzinárodné a diplomatické štúdia trvá dva roky v prezenčnej aj kombinovanej forme. 

Absolvent získa akreditovaný diplom a akademický titul magister z českej vysokej školy - Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha.Prospects of graduates

V diplomatických službách, v inštitúciách národného a medzinárodného rozmeru, na manažérskych pozíciách v medzinárodných a domácich firmách, na veľvyslanectvách a ministerstvách alebo v inštitúciách EÚ. Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Každý záujemca o štúdium na bakalárskom štúdiu musí úspešne prejsť prijímacim konaním a musí doložiť úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia. 

Prijímacie konanie sa skladá buď z prijímacieho pohovoru, alebo napísania motivačného listu. Bližšie informácie obdržíte z nášho študijného oddelenia po odoslaní prihlášky. Cieľom prijímacieho konania je zistiť vašu motiváciu ku štúdiu daného odboru, vaše očakávania od našej školy a takisto chceme lepšie spoznať vaše profesijné ambície po absolvovaní štúdia. Prijímací pohovor ani motivačný list neslúži k otestovaniu vašich vedomostí, ale skôr k zisteniu vašej motivácie ku štúdiu medzinárodných vzťahov a diplomacie.

Z dôvodu pretrvávajúcej pandémiu Covid-19 je prijímacie konanie skrátené a nie je nutné absolvovať prijímací pohovor ani napísať motivačný dopis. Z tohto dôvodu je podanie prihlášky a celý prijímací proces bez poplatku.Sorry, university did not provide the necessary information to date.

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Annual tuition fees
Standard length of study: 1998 €

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 • Add to Favorites
 • Academic year: 2020/2021
 • University
 • Form of study:
 • Anticipated number to be accepted: 0
 • Program code: 30319
 • Field of study: Unspecified field of foreign HEI
 • Level of study: 2.
 • Length of study: 2
 • Method of Study: attendance, combined
 • Graduate Degree:
 • Information about teaching languages: Slovak

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Denis Melas, MSc. – denis.melas@vsmvv.cz
Last update: 03.03.2021 12:42

Draw attention to not topical data