Hodnotenie učiteľov

Rudolf Hromada

Rudolf Hromada
MVDr., PhD.

A / 44 hodnotení

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Odborný asistent

Stiahnuť QR kartu

Ohodnoťte ma, prosím

Pre hodnotenie tohto učiteľa sa musíte prihlásiť!

Komentáre od Vás

Anonymné hlasovanie
03.05 2021

Hodiny boli veľmi zaujímavé a vždy sme sa dozvedeli niečo zaujímavé, milo ma prekvapil prístup Pána doktora Hromadu,ktorý nám dal priestor sa vyjadriť k danej téme a každý jeden názor rešpektuje či už s ním súhlasí alebo nie .

Anonymné hlasovanie
02.05 2021

Zaujímavý spôsob výučby, namiesto mechanického tlačenia informácií do hlavy nám dáva podnet zamyslieť sa nad okolnosťami a utvoriť si vlastný názor. Dozvedáme sa zaujímavé fakty do života a tento prístup sa mi veľmi páči. Komunikácia cez email by mohla byť čo-to lepšia, no verbálna komunikácia je veľmi príjemná.

Anonymné hlasovanie
02.05 2021

Pán doktor nám sprostredkoval predmet a informácie pozitívne zaujímavým spôsobom. Celkovo výborný dojem z otvorenej úprimnej komunikácie.

Anonymné hlasovanie
02.05 2021

Hodiny s pánom doktorom Hromadom sú veľmi náučné, vždy nechá každého vyjadriť svoj názor k téme, ktorú práve preberáme a názory každého jedného z nás rešpektuje. Každú hodinu sme preberali niečo nové a zaujímavé. Za mňa 5/5.

Anonymné hlasovanie
02.05 2021

Hodiny ekológie s pánom doktorom boli zaujímavé, poučné a hlavne dobre vysvetlené aj na bežných situáciách zo života. Páči sa mi, že pán doktor si nekladie servítku pred ústa, ale všetko povie priamo, narovinu. Prednášky a cvičenia obohacoval o rôzne zaujímavosti, čo sa mi tiež veľmi páčilo. Otvoril nám oči vo viacerých oblastiach a viedol nás k zamysleniu sa a utvoreniu si vlastného názoru na témy, nad ktorými sme sa možno niektorí ešte nezamýšľali. Prostredníctvom filmov sme mali možnosť získať mnoho šokujúcich informácií o tom, ako to vlastne bohužiaľ v dnešnej dobe vo svete chodí a utvoriť si na to vlastný názor, na ktorý bol následne pán doktor zvedavý.

Anonymné hlasovanie
02.05 2021

Až na pár drobnosti a iste problémy s e mailovou komunikáciou boli hodiny nie len zábavné ale aj poučné. Človek nemal problém udržovať na hodinách pozornosť. Zábavné poznatky a fakty. Táto hodina mi vždy s týmto profeaorom dokázala zlepšiť deň. Škoda len toho pristupu po skončení hodín, keď všetko záviselo od e mailovej komunikácie.

Anonymné hlasovanie
02.05 2021

Ďakujem pánovi doktorovi za zaujímavý výcvikový kurz. Prednášky a cvičenia sa viedli veľmi živým spôsobom s čo najväčšou účasťou študentov berúc do úvahy súčasnú situáciu.

Anonymné hlasovanie
02.05 2021

Príjemné spestrenie výučby.

Anonymné hlasovanie
02.05 2021

Pán doktor predkladal príklady z vlastného života, tým mi priblížil obsah prednášok najviac, ako sa len dalo. Vie správne opísať každú situáciu a priamočiaro reagovať. Vie upútať pozornosť poslucháča zaujímavým rozprávaním. Hviezdičku však strhávam za komunikáciu, ktorá bola v rámci udeľovania úloh nedostatočná.

Damián Diškanec
02.05 2021

Čo na srdci, to na jazyku. Toto príslovie spravádzalo všetky hodiny s pánom dokotorom Hromadom. Vyžaduje aktivitu a spoluprácu. Snaží sa ukázať, že predmet nerobí len pedagóg, ale aj študent. Snahu o interakciu beriem veľmi pozitívne. Pán doktor Hromada disponuje širokým spektrom vedomostí a znalostí z praxe. Oceňujem prístup k študentom, kde rétoriku dokáže prispôsobiť tak, aby nám bola bližšia. Aj toto je dôvod, prečo mnohých bavili hodiny s pánom doktorom. Myslím si, že snaha nám rozšíriť obzory čo sa týka vecí o ktorých sa moc nerozpráva sa vydarila. Na záver ešte v skratke zhrniem, že hodiny s pánom doktorom boli príjemné, prepletené vtipnými vsuvkami a popri tomto i náučné a oči otvárajúce.