Teachers assessment

Rudolf Hromada

Rudolf Hromada
MVDr., PhD.

A / 458 ratings

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Odborný asistent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!

Comments from you

Anonymous voting
25.04 2024

Hodiny vedené pútavým spôsobom diskuzie o preberanej problematike. Vysvetlenie učiva je na výbornej úrovni obohatené aj o praktické skúsenosti. Prístup ku študentom je ústretový. Hodiny sú vedené v humornej a uvoľnenej atmosfére.

Anonymous voting
25.04 2024

Veľmi dobrý a odborný prístup k študentom, komunikácia so študentmi počas prednášok a cvičení, čo obohatilo danú hodinu. Pán doktor odpovedal na všetky naše otázky.

Anonymous voting
25.04 2024

Odborný výklad, oceňujem príklady z bežného života pre lepšie pochopenie učiva. Snaha vyvolávať neustálu diskusiu so študentmi :)

Anonymous voting
25.04 2024

Skvelý prístup k študentom, výborná komunikácia !!!

Anonymous voting
25.04 2024

Dobrý a odborný prístup, skvelá komunikácia so študentmi.

Anonymous voting
24.04 2024

Dobrý, odborný a príjemný prístup pána doktora Hromadu. Oceňujem ochotu zodpovedať a vysvetliť aj “primitívne” otázky bez vyvšovania sa a ľudský prístup.

Anonymous voting
24.04 2024

Výborný prístup pána doktora, výkladu sa dalo vždy porozumieť vďaka príkladom z bežného života a veľmi dobrým učebným metódam.

Anonymous voting
24.04 2024

Oceňujem prístup pána doktora, výborná komunikácia so študentami, zrozumiteľné vysvetľovanie učiva, ústretovosť, ochota,… Takto si predstavujem správneho profesora. Nie je čo vytknúť.

Anonymous voting
24.04 2024

Dobré vysvetlenie učiva na každej hodine

Anonymous voting
24.04 2024

Kvalitné prednášky s humorom, vysvetľovanie s príkladmi z bežného života.