Hodnotenie učiteľov

PETER SCHMIDT

PETER SCHMIDT
Ing. Mgr., PhD.

A / 5 hodnotení

Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta hospodárskej informatiky
Odborný asistent

Stiahnuť QR kartu

Ohodnoťte ma, prosím

Pre hodnotenie tohto učiteľa sa musíte prihlásiť!

Komentáre od Vás

Marek Pocklan
09.12 2014

Páčil sa mi prístup učiteľa k študentom. Bral do úvahy, že nie sme "počítačovo zdatní ľudia", neštudujeme FHI ani STU a to odzrkadlil aj v konečnom hodnotení :0