Hodnotenie učiteľov

Marcel Uhrin

Marcel Uhrin
RNDr., PhD.

B / 3 hodnotení

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Odborný asistent

Stiahnuť QR kartu

Ohodnoťte ma, prosím

Pre hodnotenie tohto učiteľa sa musíte prihlásiť!