Teachers assessment

Marcel Uhrin

Marcel Uhrin
RNDr., PhD.

B / 3 ratings

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Odborný asistent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!