Implementácia podpory prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami na STU BA

Základné informácie

Tematická oblasť: 2018.3. Podpora vytvárania prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami

Názov projektu: Implementácia podpory prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami na STU BA

Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Stav projektu: Nefinancovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Filter

Filter