Implementácia podpory prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami na STU BA

Basic informations

Thematic area: 2018.3. Podpora vytvárania prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami

Project name: Implementácia podpory prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami na STU BA

University: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Condition of project: Nefinancovaný

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Filter

Filter