Rozvoj a podpora kvalitného a udržateľného vzdelávania na KU

Základné informácie

Tematická oblasť: 2016.3. Všeobecná

Názov projektu: Rozvoj a podpora kvalitného a udržateľného vzdelávania na KU

Vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku

Stav projektu: Ukončený

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 96 140,00

Filter

Filter