Rozvoj a podpora kvalitného a udržateľného vzdelávania na KU

Basic informations

Thematic area: 2016.3. Všeobecná

Project name: Rozvoj a podpora kvalitného a udržateľného vzdelávania na KU

University: Katolícka univerzita v Ružomberku

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 96 140,00

Filter

Filter