Vytvorenie nových postupov v praktickej výučbe zavedením Centra klinických zručností a zlepšením podmienok praktickej výučby na Klinike koní

Základné informácie

Tematická oblasť: 2016.3. Všeobecná

Názov projektu: Vytvorenie nových postupov v praktickej výučbe zavedením Centra klinických zručností a zlepšením podmienok praktickej výučby na Klinike koní

Vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Stav projektu: Ukončený

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 109 000,00

Filter

Filter