Vytvorenie nových postupov v praktickej výučbe zavedením Centra klinických zručností a zlepšením podmienok praktickej výučby na Klinike koní

Basic informations

Thematic area: 2016.3. Všeobecná

Project name: Vytvorenie nových postupov v praktickej výučbe zavedením Centra klinických zručností a zlepšením podmienok praktickej výučby na Klinike koní

University: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 109 000,00

Filter

Filter