Kvalitné a moderné služby pre vzdelávanie a administratívu na UK: budovanie a podpora pre fungovanie informačných systémov

Základné informácie

Tematická oblasť: 2016.3. Všeobecná

Názov projektu: Kvalitné a moderné služby pre vzdelávanie a administratívu na UK: budovanie a podpora pre fungovanie informačných systémov

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Stav projektu: Ukončený

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 808 891,00

Filter

Filter