Kvalitné a moderné služby pre vzdelávanie a administratívu na UK: budovanie a podpora pre fungovanie informačných systémov

Basic informations

Thematic area: 2016.3. Všeobecná

Project name: Kvalitné a moderné služby pre vzdelávanie a administratívu na UK: budovanie a podpora pre fungovanie informačných systémov

University: Univerzita Komenského v Bratislave

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 808 891,00

Filter

Filter