xyz

Základné informácie

Tematická oblasť: 2016.3. Všeobecná

Názov projektu: xyz

Vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Stav projektu: Ukončený

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 51 000,00

Filter

Filter