xyz

Basic informations

Thematic area: 2016.3. Všeobecná

Project name: xyz

University: Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 51 000,00

Filter

Filter