Konvergencie avantgardného filmu a digitálneho videoumenia

Základné informácie

Tematická oblasť: komisia č. 4 pre rozvoj kultúry a umenia

Názov projektu (slovenský): Konvergencie avantgardného filmu a digitálneho videoumenia

Názov projektu (anglický): Convergence of avant-garde film and digital video art

Začiatok riešenia projektu: 2016

Koniec riešenia projektu: 2018

Stav projektu: Ukončený

Číslo projektu: 004AU-4/2016

Vedúci projektu: PhDr. Katarína Rusnáková, PhD.

Vysoká škola: Akadémia umení v Banskej Bystrici

Pracovisko: Fakulta výtvarných umení

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA Kapitálové výdavky v €
Čerpané za celé obdobie riešenia projektu 11 707,00 0,00

Zoznam výstupov projektu za celé obdobie riešenia

Publikačná činnosť

Kód kategórie Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán a i.)
ADF Rusnáková, Katarína (100%): Jana Želibská-Jej pohľad na neho/Her View of Him. 2016 Bratislava : Kruh súčasného umenia PROFIL, ISSN 1335-9770
FAI Adamove, Ján (100%): 27. 2016
ABD Rusnáková, Katarína (100%); Moncoľová, Ivana (0%); Tajkov, Peter (0%): Katedra intermédií a digitálnych médií : na ceste od komplikovanej transformácie k reputácii. 2017 Banská Bystrica : Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, 2017. ISBN 978-80-89555-89-5
BBB Rusnáková, Katarína (100%): Jana Želibská. 2017 Žilina : Považská galéria umenia, 2017. ISBN 978-80-88730-94-1
FAI Rusnáková, Katarína (100%): Jana Želibská. 2017
AED Rusnáková, Katarína (100%); Bencová, Jarmila (0%); Zuska, Vlastimil (0%): Reflexívny a kritický potenciál repetície vo videofilmoch a videoprojekciách vybraných umelcov so súčasnej svetovej scény. 2017 Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, 2017. ISBN 978-80-8189-015-4
BDF Rusnáková, Katarína (100%): Benátske bienále nenaplnilo šancu byť hlbšou a odvážnejšou reflexiou súčasného stavu umenia a spoločnosti. 2017 ISSN 1335-9770
BEF Rusnáková, Katarína (100%): Od Sna o múzeu k prvému múzeu intermédií. 2017 Žilina : Považská galéria umenia, 2017. ISBN 978-80-88730-91-0
FAI Adamove, Ján (100%): Audiovizuálne performancie / jano adamove & ohour I. 2017
FAI Adamove, Ján (100%): Audiovizuálne performancie / jano adamove & ohour II. 2017

Umelecké výstupy

Kód kategórie Konkrétny výstup, názov
ZVZ EUCA34003 GASK-Galerie Středočeského kraje [Institucia], Kutná Hora. RUSNÁKOVÁ, Katarína (1959) - GASK-Galerie Středočeského kraje [Institucia], Kutná Hora. - Výstup umeleckej činnosti:Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov:XXL pohledů na sočasné slovenské výtvarné umění (26.6. -23.10.2016 : Kutná Hora, Česká republika); Charakteristika:výstava slovenského výtvarného umenia 2.pol. 20. storočia a súčasnosti; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Percentuálny podiel:.; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej cinnosti:26.6. -23.10.2016; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu:pozvánka, text v knižnej publikácii;
ZXZ EUCA34202 Les Voûtes 19, rue des Frigos [Institucia], Paris. - Les Voûtes 19, rue des Frigos [Institucia], Paris. ADAMOVE, Ján (1971)- Výstup umeleckej činnosti:Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov:18 FESTIVAL DES CINÉMAS DIFFÉRENTS ET EXPÉRIMENTAUX DE PARIS (11.10. - 16.10.2016 : Paríž, Francúzsko); Charakteristika: BOJ/JOB (projekcia videofilmu) kurátor: Frédéric Tachou - “Absurdism”; zverejnené na podujatí so samostatnou mierou účasti; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej cinnosti:11.10. - 16.10.2016; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu:plagát, program s menom
YZV EUCA34201 Kino u červeného raka [Institucia], Bratislava.ADAMOVE, Ján (1971) - Kino u červeného raka [Institucia], Bratislava. – Výstup umeleckej činnosti:Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov:Kino u červeného raka / Videoart a experiment (22.8.2016 : Bratislava, Slovensko); Charakteristika:BOJ/JOB (projekcia videofilmu) , samostatná projekcia na kolektívnom podujatí; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej cinnosti:22.8.2016; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: plagát; Odkaz na internetový zdroj:https://www.facebook.com/events/1455003137850544/
YZV EUCA34200 Námestie M.R.Štefánika [Institucia], Brezno.ADAMOVE, Ján (1971) - Námestie M.R.Štefánika [Institucia], Brezno. – Výstup umeleckej činnosti:Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov:PROCES (21.6.2016 : Brezno, Slovensko); Charakteristika: audiovizuálna performancia, videoprojekcia k hudobnému vystúpeniu Yumiko Yoshimoto & OHOUR , samostatná projekcia na podujatí; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej cinnosti:21.6.2016; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu:plagát; Odkaz na internetový zdroj:http://allevents.in/brezno/yumiko-yoshimoto-tokio/478038938987451#
YYV EUCA35282 Kotolňa [Institucia], Košice. - Kotolňa [Institucia], Košice. ADAMOVE, Ján (1971)- Spoluautori: Murin Michal [AKUKIDM], Kitta Richard [TUKE08300], Šicko Ján [VSVKG] - Výstup umeleckej činnosti:Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov:MASS (Media Art Slovak Scene) 2016 (25.10. - 2.11.2016 : Košice, Slovensko); Charakteristika:kurátorský projekt kolektívnej výstavy - fresh výber (z) aktuálnej generácie, exhibícia sk media art ateliérov;. kurátori:Murin 25%, Adamove 25%, Kitta 25%, Šicko 25%; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Percentuálny podiel:25; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej cinnosti:25.10. - 2.11.2016
YYY EUCA39295 Kunsthalle [Institucia], Košice. - Kunsthalle [Institucia], Košice.ADAMOVE, Ján (1971) - Spoluautori: Murin Michal [AKUKIDM], Kitta Richard [TUKE08300], Šicko Ján [VSVNEKIM] - Výstup umeleckej činnosti:Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie ; Názov:MASS (Media Art Slovak Scene) 2017 / vol. 1 (10.3. - 16.4.2017 : Košice, Slovensko); Charakteristika:výber diel súčasnej generácie študentov a absolventov ateliérov, orientovaných na súčasné mediálne umenie z prostredia Fakulty umení TU v Košiciach, Akadémie umení v Banskej Bystrici a Bratislavskej Vysokej školy výtvarných umení, kurátori M.Murin, J.Šicko, R.Kitta, J.Adamove;
YVX EUCA39257 Le Grand Action [Institucia], Paríž. - Le Grand Action [Institucia], Paríž.ADAMOVE, Ján (1971) - Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov:Festival des cinémas différents et expérimentaux de Paris - 19eme édition (4. - 15. 10. 2017 : Paríž, Francúzsko); Charakteristika:medzinárodný festival experimentálnych filmov, prezentácia filmu EWA NE WÁ WAWU (2016); Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej cinnosti:4. - 15. 10. 2017; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu:plagát, skladačka, katalóg (str.119), webová stránka; Odkaz na internetový zdroj:
ZYY EUCA39256 Stredoslovenská galéria [Institucia], Banská Bystrica. ADAMOVE, Ján (1971)- Stredoslovenská galéria [Institucia], Banská Bystrica. - Výstup umeleckej činnosti:Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov:Vizuálna poézia/ Visual poetry (9. 6. - 27.8. 2017 : Banská Bystrica, Slovensko); Charakteristika:výberová výstava 50 ročného vzťahu výtvarného umenia a poézie na Slovensku, kurátor: Michal Murin; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej cinnosti:9. 6. - 27.8. 2017; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu:pozvánka, tlačová správa, webová stránka; Odkaz na internetový zdroj:
YVX EUCA39259 Vizuálne kultúrne centrum [Institucia], Izmir.ADAMOVE, Ján (1971) - Vizuálne kultúrne centrum [Institucia], Izmir. – Výstup umeleckej činnosti:Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov:One Belt One Road : New Silk Road | Videoart.Ist (25. – 28. 10. 2017 : Izmir, Turecko); Charakteristika:prezentácia krátkeho filmu v rámci 7th International EGEART Art Days, prezentácia filmu TIGHT/FIGHT; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej cinnosti:25. – 28. 10. 2017; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu:plagát, webová stránka; Odkaz na internetový zdroj:
ZZY EUCA42683 - re-Vízia 20; Dom umenia / RUSNÁKOVÁ, Katarína (1959), Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení, Katedra teórie a dejín výtvarného umenia; Kategória: ZZY; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: re-VÍZIA 20 (15.3.2018 - 15.4.2018: Bratislava, Slovensko); Charakteristika: výstava prezentuje výber diel zo súčasnej tvorby 27 umeleckých osobností, ktoré aktuálne pedagogicky pôsobia na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, kurátorky Eva Kapsová - Katedra maľby, Katarína Rusnáková - Katedra IDM, Alena Vrbanová - Katedra Grafiky a Katedra sochárstva; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 15.3.2018 - 15.4.2018; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: pozvánka, tlačová správa, publikácia re-VÍZIA 20 ISBN 978-80-89555-89-5; odkaz na internetový zdroj ; Ďalšie údaje: kurátorky zabezpečovali a realizovali kurátorský výber konkrétnej katedry samostatne
YVX EUCA43006 -Yumiko Yoshimoto/ Martin Klapper/ Jozef Spodniak/ Ján Adamove (JP/DK/SK); UNI JAZZ KAŠTAN / ADAMOVE, Ján (1971), Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení, Katedra intermédií a digitálnych médií; Kategória: YVX; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Yumiko Yoshimoto/ Martin Klapper/ Jozef Spodniak/ Ján Adamove (JP/DK/SK) (21.5. 2018: Praha, Česká republika); Charakteristika: audiovizuálna performancia; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 21.5.2018; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: plagát, webová stránka, screenshoot; odkaz na internetový zdroj ; Ďalšie údaje: https://www.facebook.com/events/2135938989958346/
ZVX EUCA43002 - Szeparált terek / Separated spaces; Dornyay Béla Múzeum / ADAMOVE, Ján (1971), Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení, Katedra intermédií a digitálnych médií; Kategória: ZVX; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Szeparált terek / Separated spaces (12.3.2018 - 10.4.2018 : Salgótarján, Maďarsko); Charakteristika: medzinárodná výstava diel, ktoré boli výsledkom medzinárodného sympóziav Art Colony v Cerede, Maďarsko. Kurátori Róbert Nátyi,Szabina Péter (HU), Patrycja Rup (PL), Miroslav Zelinský (CZ); Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 12.3.2018 - 10.4.2018; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: pozvánka, plagát;
ZYZ EUCA43001 - 21 RECONTRES TRAVERSE VIDÉO; Lycée Ozenne / ADAMOVE, Ján (1971), Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení, Katedra intermédií a digitálnych médií; Kategória: ZYZ; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: 21 RECONTRES TRAVERSE VIDÉO (7.3.2018 - 31.3. 2018 : Toulouse, Francúzsko); Charakteristika: medzinárodný výberový zahraničný festival nových médií, diela vyberané medzinárodnou porotou; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 7.3.2018 - 31.3. 2018; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: plagát, katalóg, skladačka; odkaz na internetový zdroj ; Ďalšie údaje: na poduajtí zverejnené video: BYTIE A ČAS, 91 min.
ZXZ EUCA42954 - Imago Mundi Luciano Benetton Collection, / ADAMOVE, Ján (1971), Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení, Katedra intermédií a digitálnych médií; Kategória: ZXZ; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Názov: Ján Adamove: The secret, 2017; Tech. popis: 2017, drevo, plátno, objekt, 10 x 12 cm; umiestnenie: Imago Mundi Luciano Benetton Collection, Taliansko; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 19.6.2018; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: publikácia Imago Mundi, screenshot, link, pozvánka na krst knihy v Galérii Médium, VŠVU Bratisava; odkaz na internetový zdroj ; Ďalšie údaje: http://www.imagomundiart.com/collections/slovakia-look-bridge
ZVX EUCA42751 - Join the Dots / Unire le Distanze - Imago Mundi; Salone degli Incanti / ADAMOVE, Ján (1971), Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení, Katedra intermédií a digitálnych médií; Kategória: ZVX; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: IMAGO MUNDI (29.5.2018 - 2.9.2018 : Trieste, Taliansko); Charakteristika: medzinárodná výstava umelcov pri príležitosti vydania knižnej publikácie IMAGO MUNDI, kurátorka Liliana Malta; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 29.5.2018 - 2.9.2018; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: pozvánka, publikácia, screenshoot; odkaz na internetový zdroj ; Ďalšie údaje: http://www.imagomundiart.com/artworks/jan-adamove-secret; http://www.imagomundiart.com/artworks?collections[]=47997 http://www.imagomundiart.com/collections/slovakia-look-bridge http://www.imagomundiart.com/artworks?collections[]=47997
ZYY EUCA42663 - re-Vízia 20; Dom umenia / ADAMOVE, Ján (1971), Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení, Katedra intermédií a digitálnych médií; Kategória: ZYY; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: re-VÍZIA 20 (15.3.2018 - 15.4.2018: Bratislava, Slovensko); Charakteristika: výstava prezentuje výber diel zo súčasnej tvorby 27 umeleckých osobností, ktoré aktuálne pedagogicky pôsobia na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, kurátorky Eva Kapsová, Katarína Rusnáková, Alena Vrbanová; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 15.3.2018 - 15.4.2018; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: pozvánka, tlačová správa, publikácia re-VÍZIA 20 ISBN 978-80-89555-89-5;

Iné výstupy (napr. e-learning, webové stránky, virtuálne laboratórium, školenia, kurzy, workshop a pod.)

Názov výstupu Opis výstupu Link
Webová stránka Iný film.sk Aktualizácia webovej stránky - doplnená o 40 videí v súvislosti s témou projektu. http://inyfilm.sk/

Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA

Splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov).

Filter

Filter