Založenie pilotného laboratória pre výučbu technológie programovateľných hradlových polí

Základné informácie

Tematická oblasť: komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo vzdelávaní

Názov projektu (slovenský): Založenie pilotného laboratória pre výučbu technológie programovateľných hradlových polí

Názov projektu (anglický): Estabilishing a pilot laboratory for teaching programmable gate array technology

Začiatok riešenia projektu: 2018

Koniec riešenia projektu: 2020

Stav projektu: Ukončený

Číslo projektu: 005STU-4/2018

Vedúci projektu: prof. Ing. Gergely Takács, PhD.

Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Pracovisko: Strojnícka fakulta

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA Kapitálové výdavky v €
Čerpané za celé obdobie riešenia projektu 44 214,00 0,00

Zoznam výstupov projektu za celé obdobie riešenia

Publikačná činnosť

Kód kategórie Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán a i.)
ACB TAKÁCS, Gergely - GULAN, Martin. Základy prediktívneho riadenia. 1. vyd. Bratislava Spektrum 2018. 434 strán, 167 obrázkov, 4 tabuľky. ISBN 978-80-227-4826-1
AFC MIKULÁŠ, Erik - TAKÁCS, Gergely - GULAN, Martin - ABDOLLAHPOURI, Mohammad - ROHAĽ-ILKIV, Boris. Identification and modeling of a nonlinear vibrating beam for real-time control and estimation. In Proceedings of the 25th International Congress on Sound and Vibration. 1. vyd. Gliwice : Silesian University of Technology Press, 2018, S. 1-8. ISSN 2329-3675. ISBN 978-83-7880-552-6.
AFC TAKÁCS, Gergely - GULAN, Martin - BAVLNA, Juraj - KÖPLINGER, Richard - KOVÁČ, Michal - MIKULÁŠ, Erik - SOHAIBULLAH, Zarghoon - SALÍNI, Richard. HeatShield: a low-cost didactic device for control education simulating 3D printer heater blocks. In EDUCON 2019 - IEEE Global Engineering Education Conference [elektronický zdroj] : conference proceedings. 1. vyd. Piscataway : IEEE, 2019, S. 385-394, CD ROM. ISBN 978-1-5386-9506-7. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85067463322 ; WOS: 000475690400056.
AFC TAKÁCS, Gergely - KONKOLY, Tibor - GULAN, Martin. OptoShield: A low-cost tool for control and mechatronics education. In ASCC 2019 : proceedings of the 12th Asian control conference. 1. vyd : JSME, 2019, S. 1001-1006. ISBN 978-4-88898-301-3.
AFC TAKÁCS, Gergely - MIHALÍK, Jakub - MIKULÁŠ, Erik - GULAN, Martin. MagnetoShield: prototype of a low-cost magnetic levitation device for control education. In EDUCON 2020 – IEEE Global Engineering Education Conference [elektronický zdroj] : conference proceedings. 1. vyd. Piscataway : IEEE, 2020, S. 1516-1525, CD ROM. ISBN 978-1-7281-0930-5.
AFC TAKÁCS, Gergely - MIKULÁŠ, Erik - VRÍČAN, Martin - GULAN, Martin. Current-saving sampling for the embedded implementation of positive position feedback. In Proceedings of 2020 International Congress on Noise Control Engineering [elektronický zdroj]. 1. vyd. Soul : Korean Society of Noise and Vibration Engineering, 2020, S. 1-11, online. ISSN 0105-175X. ISBN 978-89-94021-36-2.
AFC GULAN, Martin - NGUYEN, Ngoc Anh - TAKÁCS, Gergely. Convex lifting based inverse parametric optimization for implicit model predictive control: a case study. In 59th IEEE Conference on Decision and Control [elektronický zdroj] : proceedings of the 59th IEEE CDC, Jeju Island, Republic of Korea, December 14-18, 2020. 1. vyd. Nice, Francúzsko : IEEE, 2020, S. 2501 - 2508. ISBN 978-1-7281-7446-4.
AFD GULAN, Martin - MINARČÍK, Peter - LIZÚCH, Martin. Real-time stabilizing MPC of a 2DOF helicopter. In Process Control 2019 : 22nd International Conference on Process Control, Štrbské Pleso, Slovensko, 11.-14.6.2019. 1. vyd. Danvers : IEEE, 2019, S. 215-221, USB kľúč. ISBN 978-1-7281-3758-2. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85072511171
AFD GULAN, Martin - MINARČÍK, Peter - KULHÁNEK, Jakub. Energy-efficient swing-up and MPC stabilization of an inverted pendulum. In Process Control 2019 : 22nd International Conference on Process Control, Štrbské Pleso, Slovensko, 11.-14.6.2019. 1. vyd. Danvers : IEEE, 2019, S. 209-214, USB kľúč. ISBN 978-1-7281-3758-2. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85072525701.
AFD ROHAĽ-ILKIV, Boris - GULAN, Martin - MINARČÍK, Peter. Implementation of continuous-time MPC using B-spline functions. In Process Control 2019 : 22nd International Conference on Process Control, Štrbské Pleso, Slovensko, 11.-14.6.2019. 1. vyd. Danvers : IEEE, 2019, S. 222-227, USB kľúč. ISBN 978-1-7281-3758-2. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85072542907.
AFC TAKÁCS Gergely - VRÍČAN, Martin - MIKULÁŠ, Erik - GULAN, Martin: An early hardware prototype of a miniature low-cost flexible link experiment. In Proceedings of the 27th International Congress on Sound and Vibration, July 12-16, 2021, Prague, Czech Republic. pp. 1-8, ISBN: TBD (Akceptované.)
AFC TAKÁCS, Gergely - MIKULÁŠ, Erik - VARGOVÁ, Anna - KONKOLY, Tibor - ŠÍMA, Patrik - VADOVIČ, Lukáš - BÍRO, Matúš - MICHAL, Marko - ŠIMOVEC, Matej - GULAN, Martin: BOBShield: An Open-Source Miniature “Ball and Beam” Device for Control Engineering Education. In Proceedings of the 2021 EDUCON IEEE Global Engineering Education Conference, April 21-23, 2021, Vienna, Austria. pp. TBD, ISBN: TBD. (Akceptované.)
GII Gergely Takács: Nízkonákladové miniatúrne didaktické prostriedky pre pedagogický proces a výskum automatického riadenia na štandardizovaných mikroradičových platformách. Spektrum STU, Bratislava, 2019, ISBN: 978-80-227-4943-5.
AFC TAKÁCS, Gergely - CHMURČIAK, Peter,- GULAN, Martin - MIKULÁŠ, Erik - KULHÁNEK, Jakub - PENZINGER, Gábor - PODBIELANČÍK, Miloš - LUČAN, Martin - ŠÁLKA, Peter - ŠROBA, Dávid: FloatShield: An Open Source Air Levitation Device for Control Engineering Education. In Proceedings of the 21st IFAC World Congress, July 12-17, 2020, Berlin, Germany. pp. 1-8, ISBN: TBD

Ohlasy

Názov kategórie Konkrétny názov
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS GULAN, Martin - TAKÁCS, Gergely - NGUYEN, Ngoc Anh - OLARU, Sorin - RODRIGUEZ-AYERBE, Pedro - ROHAĽ-ILKIV, Boris. Efficient Embedded Model Predictive Vibration Control via Convex Lifting. In IEEE Transactions on Control Systems Technology. Vol. 27, iss. 1 (2019), s. 48-62. ISSN 1063-6536 (2019: 5.312 - IF, Q1 - JCR Best Q, 1.944 - SJR, Q1 - SJR Best Q). V databáze: CC: 000452618900005 ; WOS: 000452618900005 ; SCOPUS: 2-s2.0-85034250058.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS GULAN, Martin - TAKÁCS, Gergely - NGUYEN, Ngoc Anh - OLARU, Sorin - RODRIGUEZ-AYERBE, Pedro - ROHAĽ-ILKIV, Boris. Efficient Embedded Model Predictive Vibration Control via Convex Lifting. In IEEE Transactions on Control Systems Technology. Vol. 27, iss. 1 (2019), s. 48-62. ISSN 1063-6536 (2019: 5.312 - IF, Q1 - JCR Best Q, 1.944 - SJR, Q1 - SJR Best Q). V databáze: CC: 000452618900005 ; WOS: 000452618900005 ; SCOPUS: 2-s2.0-85034250058.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS GULAN, Martin - TAKÁCS, Gergely - NGUYEN, Ngoc Anh - OLARU, Sorin - RODRIGUEZ-AYERBE, Pedro - ROHAĽ-ILKIV, Boris. Efficient Embedded Model Predictive Vibration Control via Convex Lifting. In IEEE Transactions on Control Systems Technology. Vol. 27, iss. 1 (2019), s. 48-62. ISSN 1063-6536 (2019: 5.312 - IF, Q1 - JCR Best Q, 1.944 - SJR, Q1 - SJR Best Q). V databáze: CC: 000452618900005 ; WOS: 000452618900005 ; SCOPUS: 2-s2.0-85034250058.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS GULAN, Martin - TAKÁCS, Gergely - NGUYEN, Ngoc Anh - OLARU, Sorin - RODRIGUEZ-AYERBE, Pedro - ROHAĽ-ILKIV, Boris. Efficient Embedded Model Predictive Vibration Control via Convex Lifting. In IEEE Transactions on Control Systems Technology. Vol. 27, iss. 1 (2019), s. 48-62. ISSN 1063-6536 (2019: 5.312 - IF, Q1 - JCR Best Q, 1.944 - SJR, Q1 - SJR Best Q). V databáze: CC: 000452618900005 ; WOS: 000452618900005 ; SCOPUS: 2-s2.0-85034250058.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS TAKÁCS, Gergely - GULAN, Martin - BAVLNA, Juraj - KÖPLINGER, Richard - KOVÁČ, Michal - MIKULÁŠ, Erik - SOHAIBULLAH, Zarghoon - SALÍNI, Richard. HeatShield: a low-cost didactic device for control education simulating 3D printer heater blocks. In EDUCON 2019 - IEEE Global Engineering Education Conference [elektronický zdroj] : conference proceedings. 1. vyd. Piscataway : IEEE, 2019, S. 385-394, CD ROM. ISBN 978-1-5386-9506-7. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85067463322 ; WOS: 000475690400056.
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch TAKÁCS, Gergely - GULAN, Martin - BAVLNA, Juraj - KÖPLINGER, Richard - KOVÁČ, Michal - MIKULÁŠ, Erik - SOHAIBULLAH, Zarghoon - SALÍNI, Richard. HeatShield: a low-cost didactic device for control education simulating 3D printer heater blocks. In EDUCON 2019 - IEEE Global Engineering Education Conference [elektronický zdroj] : conference proceedings. 1. vyd. Piscataway : IEEE, 2019, S. 385-394, CD ROM. ISBN 978-1-5386-9506-7. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85067463322 ; WOS: 000475690400056.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS TAKÁCS, Gergely - KONKOLY, Tibor - GULAN, Martin. OptoShield: A low-cost tool for control and mechatronics education. In ASCC 2019 : proceedings of the 12th Asian control conference. 1. vyd : JSME, 2019, S. 1001-1006. ISBN 978-4-88898-301-3.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS TAKÁCS, Gergely - KONKOLY, Tibor - GULAN, Martin. OptoShield: A low-cost tool for control and mechatronics education. In ASCC 2019 : proceedings of the 12th Asian control conference. 1. vyd : JSME, 2019, S. 1001-1006. ISBN 978-4-88898-301-3.
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch TAKÁCS, Gergely - MIHALÍK, Jakub - MIKULÁŠ, Erik - GULAN, Martin. MagnetoShield: prototype of a low-cost magnetic levitation device for control education. In EDUCON 2020 – IEEE Global Engineering Education Conference [elektronický zdroj] : conference proceedings. 1. vyd. Piscataway : IEEE, 2020, S. 1516-1525, CD ROM. ISBN 978-1-7281-0930-5.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS GULAN, Martin - MINARČÍK, Peter - KULHÁNEK, Jakub. Energy-efficient swing-up and MPC stabilization of an inverted pendulum. In Process Control 2019 : 22nd International Conference on Process Control, Štrbské Pleso, Slovensko, 11.-14.6.2019. 1. vyd. Danvers : IEEE, 2019, S. 209-214, USB kľúč. ISBN 978-1-7281-3758-2. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85072525701.

Iné výstupy (napr. e-learning, webové stránky, virtuálne laboratórium, školenia, kurzy, workshop a pod.)

Názov výstupu Opis výstupu Link
Webová stránka Domovská stránka didaktického hardvéru a softvéru na výučbu automatizácie a mechatroniky na vnorených výpočtových platformách http://www.automationshield.com
Softvérový repozitár, didaktické príklady Webový repozitár na skladovanie a udržiavanie verzií softvérovej knižnice na výučbu automatizácie a mechatroniky na vnorených výpočtových platformách https://github.com/gergelytakacs/AutomationShield
Fóra a diskusné príspevky Fórum a diskusné príspevky pre vývoj didaktického hardvéru a softvéru na výučbu automatizácie a mechatroniky na vnorených výpočtových platformách https://github.com/gergelytakacs/AutomationShield/issues
Wiki stránky Elektronická dokumentácia otvoreného hardvéru AutomationShield na výučbu automatizácie a mechatroniky na vnorených výpočtových platformách https://github.com/gergelytakacs/AutomationShield/wiki

Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA

Splnil ciele výborne.

Filter

Filter