Inovatívne metódy výučby informatiky vo veľkých skupinách s podporou online vzdelávania

Základné informácie

Tematická oblasť: komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo vzdelávaní

Názov projektu (slovenský): Inovatívne metódy výučby informatiky vo veľkých skupinách s podporou online vzdelávania

Názov projektu (anglický): Innovative methods of teaching informatics in large groups with support for online education

Začiatok riešenia projektu: 2017

Koniec riešenia projektu: 2019

Stav projektu: Ukončený

Číslo projektu: 028STU-4/2017

Vedúci projektu: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Pracovisko: Fakulta informatiky a informačných technológií

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA Kapitálové výdavky v €
Čerpané za celé obdobie riešenia projektu 47 570,00 0,00

Zoznam výstupov projektu za celé obdobie riešenia

Publikačná činnosť

Kód kategórie Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán a i.)
ADC SRBA, Ivan - SAVIC, Milos - BIELIKOVÁ, Mária - IVANOVIC, Mirjana - PAUTASSO, Cesare. Employing community question answering for online discussions in university courses: Students’ perspective. In Computers and Education. Vol. 135, no. july (2019), s. 75-90. ISSN 0360-1315 (2018: 5.627 - IF, Q1 - JCR Best Q, 2.323 - SJR, Q1 - SJR Best Q). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85062695170 ; WOS: 000465152600006 ; CC: CCC:000465152600006.
ADC ŠIMKO, Marián - BIELIKOVÁ, Mária. Lightweight domain modeling for adaptive web-based educational system. In Journal of Intelligent Information Systems. Vol. 52, iss. 1 (2019), s. 165–190. ISSN 0925-9902 (2018: 1.589 - IF, Q3 - JCR Best Q, 0.416 - SJR, Q2 - SJR Best Q). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85050798841 ; WOS: 000456956900007 ; DOI: 10.1007/s10844-018-0518-3 ; CC: CCC:000456956900007.
ADF KAŠŠÁK, Ondrej. User Modelling Focused on Short-Term Behavioural Changes. In Information Sciences and Technologies. Bulletin of the ACM Slovakia. Vol. 10, no. 1 (2018), s. 19-23. ISSN 1338-1237.
AFC GAŠPAR, Peter - KOMPAN, Michal - ŠIMKO, Jakub - BIELIKOVÁ, Mária. Analysis of User Behavior in Interfaces with Recommended Items: An Eye-tracking Study. In IntRS 2018, Proceedings of the 5th Joint Workshop on Interfaces and Human Decision Making for Recommender Systems, Vancouver, Canada, October 7, 2018. 1. vyd : CEUR-WS, 2018, S. 32-36. ISSN 1613-0073. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85055494261.
AFC GAŠPAR, Peter - KOMPAN, Michal - BIELIKOVÁ, Mária. Personalizované odporúčanie využívajúce vizuálne stimuly. In Data a znalosti 2017 : Sborník konference. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2017, S. 176-180. ISBN 978-80-261-0720-0.
AFC GAŠPAR, Peter - SRBA, Ivan - BARLA , Michal - KOMPAN, Michal - BIELIKOVÁ, Mária. Personalizované odporúčanie krátkodobých ponúk. In Data a znalosti and WIKT 2018. Sborník konference. Brno, Hotel Santon, Česká republika, 11.-12. října 2018. 1. vyd. Brno : Vysoké učení technické, 2018, S. 199-203. ISBN 978-80-214-5679-2.
AFC MAČINA, Jakub - SRBA, Ivan - WILLIAMS, Joseph Jay - BIELIKOVÁ, Mária. Educational Question Routing in Online Student Communities. In RecSys 2017 Proceedings of the Eleventh ACM Conference on Recommender Systems, Como, Italy, 27th-31st August 2017. 1. vyd. New York : ACM, 2017, S. 47-55. ISBN 978-1-4503-4652-8. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85030466271 ; WOS: 000426967000011.
AFC PECÁR, Samuel. Towards Opinion Summarization of Customer Reviews. In Proceedings of ACL 2018, Student Research Workshop, Melbourne, Australia, July 15 - 20, 2018. 1. vyd. Stroudsburg : Association for Computational Linguistics, 2018, S. 1-8. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85063077563.
AFC PECÁR, Samuel - FARKAŠ, Michal - ŠIMKO, Marián - LACKO, Peter - BIELIKOVÁ, Mária. NL-FIIT at IEST-2018: Emotion Recognition utilizing Neural Networks and Multi-level Preprocessing. In Proceedings of the 9th Workshop on Computational Approaches to Subjectivity, Sentiment and Social Media Analysis : proceedings of the Workshop. 1. vyd. Stroudsburg : Association for Computational Linguistics (ACL), 2018, S. 217-223. ISBN 978-1-948087-80-3.
AFD BABINEC, Peter - SRBA, Ivan. Education-specific Tag Recommendation in CQA Systems. In UMAP 2017: Adjunct Publication of the 25th Conference on User Modeling, Adaptation and Personalization. 1. vyd. New York : ACM, 2017, S. 281-286. ISBN 978-1-4503-5067-9. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85026744579.
AFD HLAVÁČ, Patrik - ŠIMKO, Marián. Detecting genuinely read parts of web documents. In SMAP 2017. Proceedings 12th international workshop on semantic and social media adaptation and personalization, July 9-10, 2017 Bratislava, Slovakia. 1. vyd. [S. l.] : IEEE, 2017, S. 6-11. ISBN 978-1-5386-0754-1. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85031044100 ; WOS: 000426977300003.
AFD HUCKO, Michal - GAŠPAR, Peter - PIKULIAK, Matúš - TRIGLIANOS, Vasilejos - PAUTASSO, Cesare - BIELIKOVÁ, Mária. Short Texts Analysis for Teacher Assistance during Live Interactive Classroom Presentations. In DISA 2018. IEEE World Symposium on Digital Intelligence for Systems and Machines, August 23-25, 2018, Košice, Slovakia : Proceedings. 1. vyd. [S. l.] : IEEE, 2018, S. 239-244. ISBN 978-1-5386-5101-8.
AFD HUCKO, Michal - BIELIKOVÁ, Mária. Identifikácia zmätenia používateľa vo webovej aplikácii. In Data a znalosti a WIKT 2019, zborník konferencie, Košice, KONGRES Hotel Roca, Slovensko, 10. - 11. október 2019. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2019, S. 142-146. ISBN 978-80-553-3354-0.
AFD KRCHŇAVÝ, Rastislav - ŠIMKO, Marián. Sentiment analysis of social network posts in slovak language. In SMAP 2017. Proceedings 12th international workshop on semantic and social media adaptation and personalization, July 9-10, 2017 Bratislava, Slovakia. 1. vyd. [S. l.] : IEEE, 2017, S. 20-25. ISBN 978-1-5386-0754-1. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85030982470.
AFD MARIANI, Pavel - BIELIKOVÁ, Mária. Proces učenia ako zdroj transferu poznania: strojové učenie verzus l'udské učenie. In WIKT 2017. Proceedings of the 12nd Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies – WIKT 2017, 30.11–01.12 2017 in Košice, Slovakia. 1. vyd : Technická univerzita v Košiciach, 2017, S. 94-99. ISBN 978-80-553-2876-8.
AFD PECÁR, Samuel - ŠIMKO, Marián - BIELIKOVÁ, Mária. Sentiment Analysis of Customer Reviews: Impact of Text Pre-processing. In DISA 2018. IEEE World Symposium on Digital Intelligence for Systems and Machines, August 23-25, 2018, Košice, Slovakia : Proceedings. 1. vyd. [S. l.] : IEEE, 2018, S. 251-255. ISBN 978-1-5386-5101-8. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85056795229.
AFD PECÁR, Samuel - ŠIMKO, Marián. Výzvy spracovania používateľmi vytváraného textu v slovenčine. In WIKT 2017. Proceedings of the 12nd Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies – WIKT 2017, 30.11–01.12 2017 in Košice, Slovakia. 1. vyd : Technická univerzita v Košiciach, 2017, S. 68-69. ISBN 978-80-553-2876-8.
AFD ŠTEFANCOVÁ, Elena - SRBA, Ivan. Odporúčanie založené na lokálnych temporálnych aspektoch. In Data a znalosti a WIKT 2019, zborník konferencie, Košice, KONGRES Hotel Roca, Slovensko, 10. - 11. október 2019. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2019, S. 54-59. ISBN 978-80-553-3354-0.
AFD TRIGLIANOS, Vasilejos - LABAJ, Martin - MÓRO, Róbert - ŠIMKO, Jakub - HUCKO, Michal - TVAROŽEK, Jozef - PAUTASSO, Cesare - BIELIKOVÁ, Mária. Experiences Using an Interactive Presentation Platform in a Functional and Logic Programming Course. In UMAP 2017: Adjunct Publication of the 25th Conference on User Modeling, Adaptation and Personalization. 1. vyd. New York : ACM, 2017, S. 311-316. ISBN 978-1-4503-5067-9. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85026751557.
BCI ŠIMKO, Jakub - ŠIMKO, Marián - BIELIKOVÁ, Mária. Softvérové inžinierstvo v otázkach a odpovediach. 1. vyd. Bratislava Vydavateľstvo SPEKTRUM STU 2017. 218 s.; [16,198 AH]. ISBN 978-80-227-4669-4.
AFC PECÁR, Samuel - ŠIMKO, Marián - BIELIKOVÁ, Mária. Improving Sentiment Classification in Slovak Language. In Proceedings of the 7th Workshop on Balto-Slavic Natural Language Processing, pages 114–119, Florence, Italy, 2 August 2019. Association for Computational Linguistics. DOI: 10.18653/v1/W19-3716

Ohlasy

Názov kategórie Konkrétny názov
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS SRBA, Ivan - SAVIC, Milos - BIELIKOVÁ, Mária - IVANOVIC, Mirjana - PAUTASSO, Cesare. Employing community question answering for online discussions in university courses: Students’ perspective. In Computers and Education. Vol. 135, no. july (2019), s. 75-90. ISSN 0360-1315 (2018: 5.627 - IF, Q1 - JCR Best Q, 2.323 - SJR, Q1 - SJR Best Q). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85062695170 ; WOS: 000465152600006 ; CC: CCC:000465152600006.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS MAČINA, Jakub - SRBA, Ivan - WILLIAMS, Joseph Jay - BIELIKOVÁ, Mária. Educational Question Routing in Online Student Communities. In RecSys 2017 Proceedings of the Eleventh ACM Conference on Recommender Systems, Como, Italy, 27th-31st August 2017. 1. vyd. New York : ACM, 2017, S. 47-55. ISBN 978-1-4503-4652-8. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85030466271 ; WOS: 000426967000011.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS MAČINA, Jakub - SRBA, Ivan - WILLIAMS, Joseph Jay - BIELIKOVÁ, Mária. Educational Question Routing in Online Student Communities. In RecSys 2017 Proceedings of the Eleventh ACM Conference on Recommender Systems, Como, Italy, 27th-31st August 2017. 1. vyd. New York : ACM, 2017, S. 47-55. ISBN 978-1-4503-4652-8. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85030466271 ; WOS: 000426967000011.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS MAČINA, Jakub - SRBA, Ivan - WILLIAMS, Joseph Jay - BIELIKOVÁ, Mária. Educational Question Routing in Online Student Communities. In RecSys 2017 Proceedings of the Eleventh ACM Conference on Recommender Systems, Como, Italy, 27th-31st August 2017. 1. vyd. New York : ACM, 2017, S. 47-55. ISBN 978-1-4503-4652-8. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85030466271 ; WOS: 000426967000011.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS MAČINA, Jakub - SRBA, Ivan - WILLIAMS, Joseph Jay - BIELIKOVÁ, Mária. Educational Question Routing in Online Student Communities. In RecSys 2017 Proceedings of the Eleventh ACM Conference on Recommender Systems, Como, Italy, 27th-31st August 2017. 1. vyd. New York : ACM, 2017, S. 47-55. ISBN 978-1-4503-4652-8. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85030466271 ; WOS: 000426967000011.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS PECÁR, Samuel. Towards Opinion Summarization of Customer Reviews. In Proceedings of ACL 2018, Student Research Workshop, Melbourne, Australia, July 15 - 20, 2018. 1. vyd. Stroudsburg : Association for Computational Linguistics, 2018, S. 1-8. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85063077563.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS PECÁR, Samuel. Towards Opinion Summarization of Customer Reviews. In Proceedings of ACL 2018, Student Research Workshop, Melbourne, Australia, July 15 - 20, 2018. 1. vyd. Stroudsburg : Association for Computational Linguistics, 2018, S. 1-8. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85063077563.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS BABINEC, Peter - SRBA, Ivan. Education-specific Tag Recommendation in CQA Systems. In UMAP 2017: Adjunct Publication of the 25th Conference on User Modeling, Adaptation and Personalization. 1. vyd. New York : ACM, 2017, S. 281-286. ISBN 978-1-4503-5067-9. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85026744579.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS HLAVÁČ, Patrik - ŠIMKO, Marián. Detecting genuinely read parts of web documents. In SMAP 2017. Proceedings 12th international workshop on semantic and social media adaptation and personalization, July 9-10, 2017 Bratislava, Slovakia. 1. vyd. [S. l.] : IEEE, 2017, S. 6-11. ISBN 978-1-5386-0754-1. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85031044100 ; WOS: 000426977300003.
2 - citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS KRCHŇAVÝ, Rastislav - ŠIMKO, Marián. Sentiment analysis of social network posts in slovak language. In SMAP 2017. Proceedings 12th international workshop on semantic and social media adaptation and personalization, July 9-10, 2017 Bratislava, Slovakia. 1. vyd. [S. l.] : IEEE, 2017, S. 20-25. ISBN 978-1-5386-0754-1. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85030982470.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS KRCHŇAVÝ, Rastislav - ŠIMKO, Marián. Sentiment analysis of social network posts in slovak language. In SMAP 2017. Proceedings 12th international workshop on semantic and social media adaptation and personalization, July 9-10, 2017 Bratislava, Slovakia. 1. vyd. [S. l.] : IEEE, 2017, S. 20-25. ISBN 978-1-5386-0754-1. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85030982470.

Iné výstupy (napr. e-learning, webové stránky, virtuálne laboratórium, školenia, kurzy, workshop a pod.)

Názov výstupu Opis výstupu Link
Systém Askalot Link na produkčnú verziu pre FIIT STU: https://askalot.fiit.stuba.sk/fiit/ Link na produkčnú verziu pre Univerzitu v Lugane: https://askalot.fiit.stuba.sk/lugano Link na produkčnú verziu pre FIIT STU: https://askalot.fiit.stuba.sk/fiit/ Link na demo (prezentačnú) verziu: https://askalot.fiit.stuba.sk/demo Link na zdrojový kód (open source zverejnený pod MIT licenciou): https://github.com/AskalotCQA/askalot https://askalot.fiit.stuba.sk/fiit/
Systém Query Link na produkčnú verziu: https://query.fiit.stuba.sk/login https://query.fiit.stuba.sk/login
Systém Turing Link na produkčnú verziu: https://www.turing.sk/fiit/ https://www.turing.sk/fiit/

Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA

Splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov).

Filter

Filter