Tvorba tématicky zameraných laboratórnych pracovísk pre implemetáciu rôznych typov vnorených platforiem do výučby

Základné informácie

Tematická oblasť: komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo vzdelávaní

Názov projektu (slovenský): Tvorba tématicky zameraných laboratórnych pracovísk pre implemetáciu rôznych typov vnorených platforiem do výučby

Názov projektu (anglický): Creating thematically focused laboratory workplaces for implementation of various types of embedded platforms in teaching

Začiatok riešenia projektu: 2017

Koniec riešenia projektu: 2019

Stav projektu: Ukončený

Číslo projektu: 027STU-4/2017

Vedúci projektu: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.

Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Pracovisko: Strojnícka fakulta

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA Kapitálové výdavky v €
Čerpané za celé obdobie riešenia projektu 24 002,63 0,00

Zoznam výstupov projektu za celé obdobie riešenia

Publikačná činnosť

Kód kategórie Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán a i.)
ADC Rovný, Oliver (25%); Batista, Gabriel (25%); Takács, Gergely (25%); Vachálek, Ján (24%); Blažíček, Peter (1%): Automatic machining system for the refurbishment of degraded welds in piping systems. 2017 ISSN 1687-8140
AFC Barbolyas, Boris (20%); Šuttová, Kristína (16%); Vachálek, Ján (16%); Belavý, Cyril (16%); Hučko, Branislav (16%); Dedík, Ladislav (16%): Evaluation of human postural system dynamical behavior via developed statokinesigram trajectory. 2017 ISSN 2405-8963
AFD Barbolyas, Boris (20%); Belavý, Cyril (20%); Vachálek, Ján (20%); Dedík, Ladislav (20%); Bzdúšková, Diana (20%): From stochasticism to determinism in evaluation of human postural responses. 2017 s.l : IEEE, 2017. ISBN 978-1-5386-4010-4
AFD Vachálek, Ján (55%); Lokšík, Milan (5%); Morháč, Martin (5%); Bartalský, Lukáš (15%); Rovný, Oliver (5%); Šišmišová, Dana (15%): The digital twin of an industrial production line within the Industry 4.0 concept. 2017 s.l : IEEE, 2017. ISBN 978-1-5386-4010-4
BDF Vachálek, Ján (25%); Juhás, Martin (20%); Belavý, Cyril (5%); Palenčár, Rudolf (5%); Lokšík, Milan (25%); Morháč, Martin (20%): Tvorba digitálneho dvojčaťa výrobnej linky v rámci konceptu Industry 4.0. 2017 ISSN 1335-2237
AFD Slovák, Juraj (20%); Vašek, Pavol (20%); Šimovec, Matej (20%); Melicher, Markus (20%); Šišmišová, Dana (20%): RTLS tracking of material flow in order to reveal weak spots in production process. 2019 Piscataway : ISBN 978-1-7281-3759-9
AFD LOKŠÍK, Milan - VACHÁLEK, Ján - MORHÁČ, Martin - JUHÁS, Martin - BELAVÝ, Cyril - PALENČÁR, Rudolf. Tvorba digitálneho dvojčaťa priemyselnej výrobnej linky v rámci konceptu Industry 4.0. In ARTEP 2017. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi [elektronický zdroj] : 11. ročník konferencie odborníkov z univerzít, vysokých škôl a praxe. Stará Lesná, SR, 15. - 17. 2. 2017. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2017, S. 14-1 - 14-7, USB kľúč. ISBN 978-80-553-3075-4.
AFD SLOVÁK, Juraj - MELICHER, Markus - VAŠEK, Pavol. Trajectories optimization of mobile robotic systems using discrete Kalman filtration. In 2018 Cybernetics & Informatics (K&I)[elektronický zdroj] : 29th International Conference. Lazy pod Makytou, Slovakia. January 31-February 3, 2018. 1. vyd. Bratislava : Slovak Chemical Library, 2018, S. [7], USB kľúč. ISBN 978-1-5386-4420-1. V databáze: SCOPUS, WOS: 2-s2.0-85050867268.
AFD VACHÁLEK, Ján - MELICHER, Markus - VAŠEK, Pavol - SLOVÁK, Juraj. Numerical acceleration of data processing using MATLAB for the needs of expert systems. In 2018 Cybernetics & Informatics (K&I) [elektronický zdroj] : 29th International Conference. Lazy pod Makytou, Slovakia. January 31-February 3, 2018. 1. vyd. Bratislava : Slovak Chemical Library, 2018, S. [5], USB kľúč. ISBN 978-1-5386-4420-1. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85050880612 ; WOS.
AFD FIŤKA, Ivan - ŠIMOVEC, Matej - RYBÁŘ, Jan. Metóda dátového úložiska pre on-line identifikáciu. In ARTEP 2019. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi [elektronický zdroj] : 13. ročník konferencie odborníkov z univerzít, vysokých škôl a praxe. 1. vyd. Košice : Technická univerzita, 2019, S. 08-1 - 08-8. ISBN 978-80-553-3250-5.
AFD IVAN, Fiťka - MATEJ, Šimovec - JAN, Rybář - PAVOL, Šrenkel. Data warehousing for on-line identification. In 18th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2019, 2019-01-01, 1, pp. 353-362., Registrované v: SCOPUS
AFG ŠIŠMIŠOVÁ, Dana - ZEMAN, Stanislav - MIKULÁŠ, Erik - VACHÁLEK, Ján. Electronic and software design of the multipurpose racing car streering wheel as control system enternal part. In ERIN 2019 : proceedings of the abstracts. 1. vyd. Brno : VUT, 2019, S. 49. ISBN 978-80-214-5733-1.
AFC MIKULÁŠ, Erik - TAKÁCS, Gergely - GULAN, Martin - ABDOLLAHPOURI, Mohammad - ROHAĽ-ILKIV, Boris. Identification and modeling of a nonlinear vibrating beam for real-time control and estimation. In Proceedings of the 25th International Congress on Sound and Vibration. 1. vyd. Gliwice : Silesian University of Technology Press, 2018, S. 1-8. ISSN 2329-3675. ISBN 978-83-7880-552-6.
AFC FIŤKA, Ivan - RYBÁŘ, Jan - PALENČÁR, Jakub - ŠIMOVEC, Matej - SLOVÁK, Juraj. Problematika atmosferického tlaku. In Šumava 2019 : sborník příspěvků z meteorologické konference, Kvilda, ČR, 14.-16.5. 2019. 1. vyd. Praha : Český hydrometeorologický ústav, 2019, S. 86-89. ISBN 978-80-87577-87-5.
AFD SLOVÁK, Juraj - VAŠEK, Pavol - MELICHER, Markus - MIKULÁŠ, Erik. Odhad pozície mobilného robota s využitím Kalmanovho filtra. In ARTEP 2019. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi [elektronický zdroj] : 13. ročník konferencie odborníkov z univerzít, vysokých škôl a praxe. 1. vyd. Košice : Technická univerzita, 2019, S. 08-1 - 08-8. ISBN 978-80-553-3250-5.
AFD VACHÁLEK, Ján - MELICHER, Markus - VAŠEK, Pavol - ŠIŠMIŠOVÁ, Dana - VOLENSKÝ, Tomáš. Quality comparison between hybrid regularized exponential forgetting algorithm with alternative covariance matrix and selected standard long-run on-line identification methods of industrial systems. In Aplimat 2018 [elektronický zdroj] : proceedings of the 17th conference on Applied mathematics. Bratislava, 6.-8.2. 2018. 1. vyd. Bratislava : Spektrum STU, 2018, S. 1036-1046, CD ROM. ISBN 978-80-227-4765-3. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85048750876.
AFD SLOVÁK, Juraj - VAŠEK, Pavol - MELICHER, Markus - MIKULÁŠ, Erik. Position estimation of the mobile robot using the Kalman filter. In Aplimat 2019, 18th Conference on Applied Mathematics [elektronický zdroj] : proceedings. 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2019, S. 1093-1104. ISBN 978-80-227-4884-1. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85070833142.
AFG SLOVÁK, Juraj - ŠIMOVEC, Matej - RYBÁŘ, Jan - FIŤKA, Ivan - VACHÁLEK, Ján. ROBOTIC WORKPLACE SECURITY ZONE OPTIMIZATION USING RTLS LOCALIZATION TECHNOLOGY BASED ON INDUSTRY 4.0 CONCEPT. In ERIN 2019 : proceedings of the abstracts. 1. vyd. Brno : VUT, 2019, S. 49. ISBN 978-80-214-5733-1.
AFD MELICHER, Markus - ŠIŠMIŠOVÁ, Dana - VAŠEK, Pavol - RYBÁŘ, Jan - VACHÁLEK, Ján. Digitálne dvojča výrobnej linky v rámci konceptu Industry 4.0 s využitím prostredia Siemens Technomatix PLM plant simulation. In Transfer 2017 [elektronický zdroj] : proceedings of reviewed papers of the 18th international scientific conference. Trenčianske Teplice, 23.-24.11. 2017. 1. vyd. Trenčín : Alexander Dubcek University of Trencin, 2017, S. [7] s., CD ROM. ISBN 978-80-8075-787-8.

Ohlasy

Názov kategórie Konkrétny názov
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS VACHÁLEK, Ján - LOKŠÍK, Milan - MORHÁČ, Martin - BARTALSKÝ, Lukáš - ROVNÝ, Oliver - ŠIŠMIŠOVÁ, Dana. The digital twin of an industrial production line within the Industry 4.0 concept. In 21st International Conference on Process Control (PC) 2017 [elektronický zdroj] : June, 6-9, 2017, Štrbské Pleso, Slovakia. 1. vyd. [s.l.] : IEEE, 2017, S. 258-262, USB kľúč. ISBN 978-1-5386-4010-4. V databáze: SCOPUS ; WOS
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS ROVNÝ, Oliver - BATISTA, Gabriel - TAKÁCS, Gergely - VACHÁLEK, Ján - BLAŽÍČEK, Peter. Automatic machining system for the refurbishment of degraded welds in piping systems. In Advances in Mechanical Engineering. Vol. 9, iss. 11 (2017), s.37989-37989. ISSN 1687-8140 (2017: 0.848 - IF, Q4 - JCR Best Q, 0.272 - SJR, Q3 - SJR Best Q). V databáze: CC: 000415937700001 ; WOS.
2 - citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS VACHÁLEK, Ján - MELICHER, Markus - VAŠEK, Pavol - SLOVÁK, Juraj. Numerical acceleration of data processing using MATLAB for the needs of expert systems. In 2018 Cybernetics & Informatics (K&I) [elektronický zdroj] : 29th International Conference. Lazy pod Makytou, Slovakia. January 31-February 3, 2018. 1. vyd. Bratislava : Slovak Chemical Library, 2018, S. [5], USB kľúč. ISBN 978-1-5386-4420-1. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85050880612 ; WOS.
2 - citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS VACHÁLEK, Ján - MELICHER, Markus - VAŠEK, Pavol - ŠIŠMIŠOVÁ, Dana - VOLENSKÝ, Tomáš. Quality comparison between hybrid regularized exponential forgetting algorithm with alternative covariance matrix and selected standard long-run on-line identification methods of industrial systems. In Aplimat 2018 [elektronický zdroj] : proceedings of the 17th conference on Applied mathematics. Bratislava, 6.-8.2. 2018. 1. vyd. Bratislava : Spektrum STU, 2018, S. 1036-1046, CD ROM. ISBN 978-80-227-4765-3. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85048750876.
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch VACHÁLEK, Ján - LOKŠÍK, Milan - MORHÁČ, Martin - BARTALSKÝ, Lukáš - ROVNÝ, Oliver - ŠIŠMIŠOVÁ, Dana. The digital twin of an industrial production line within the Industry 4.0 concept. In 21st International Conference on Process Control (PC) 2017 [elektronický zdroj] : June, 6-9, 2017, Štrbské Pleso, Slovakia. 1. vyd. [s.l.] : IEEE, 2017, S. 258-262, USB kľúč. ISBN 978-1-5386-4010-4. V databáze: SCOPUS ; WOS.

Iné výstupy (napr. e-learning, webové stránky, virtuálne laboratórium, školenia, kurzy, workshop a pod.)

Názov výstupu Opis výstupu Link
Elearning portál Elearningové podklady k výuke v laboratóriu AIS https://is.stuba.sk/auth/nucitel/ds_modul.pl?predmet=347778

Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA

Splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov).

Filter

Filter