Poplatky a školné

Filter
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný program Poplatok za štandardnú dĺžku štúdia Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia / súbežné štúdium Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za elektronickú prihlášku
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach riadenie bezpečnostných systémov
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
980 € 980 € 25 € 25 €
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach riadenie bezpečnostných systémov
1. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1300 € 1300 € 25 € 25 €
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach riadenie bezpečnostných systémov
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
980 € 980 € 25 € 25 €
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach riadenie bezpečnostných systémov
2. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1300 € 1300 € 25 € 25 €
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach riadenie bezpečnostných systémov
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
2000 € 2000 € 25 € 25 €
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach riadenie bezpečnostných systémov
3. stupeň, E, Slovenský
2500 € 2500 € 25 € 25 €

Sumy uvedené šedou farbou nie sú aktualizované pre nasledujúci akademický rok (2024/2025).
* Pri dennej forme je štúdium na verejných a štátnych vysokých školách bezplatné. Poplatok za štúdium je vyberaný pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu alebo pri súbežnom štúdiu.