pohoda a ochrana zvierat

Detail študijného programu

Kód: 184485
UIPŠ kód: 4318T04
Vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Fakulta:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: externá
Stupeň štúdia: 2.
Titul: magister, Mgr.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: veterinárske lekárstvo
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 21.12.2021
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo udeľuje akreditáciu študijného programu
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 21.10.2021
Číslo rozhodnutia: 2021/82:3400-OAC

Ponuka štúdia študijného programu

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 21.10.2021
Číslo rozhodnutia: 2021/82:3400-OAC
Text rozhodnutia: Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo udeľuje akreditáciu študijného programu
Dátum právoplatnosti: 21.12.2021
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:

Akreditácia študijného programu udelená na základe rozhodnutia Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

Vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Fakulta:
Študijný program: pohoda a ochrana zvierat
Študijný odbor: veterinárske lekárstvo
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť