pohoda a ochrana zvierat

Detail of the study program

Code: 184485
UIPŠ code: 4318T04
University: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Faculty:
Place of study:
Authorized places of study:
Form of study: externá
Level of study: 2.
Title: magister, Mgr.
Length of study: 3
Field of study: veterinárske lekárstvo
Languages of provision: slovenský jazyk
Professionally oriented: no
Common study program: no
First Accreditation: 21.12.2021
Accreditation to:
Suspension from:
Decision text: Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo udeľuje akreditáciu študijného programu
Date of last issued decision: 21.10.2021
Decision number: 2021/82:3400-OAC

Study program offer

Decisions of the MŠVVaŠ SR

Date of decision: 21.10.2021
Decision number: 2021/82:3400-OAC
Decision text: Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo udeľuje akreditáciu študijného programu
Date of validity: 21.12.2021
Date time limit to:
Message:
Accompanying text:

Akreditácia študijného programu udelená na základe rozhodnutia Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

University: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Faculty:
Study program: pohoda a ochrana zvierat
Field of study: veterinárske lekárstvo
Field of study:
Place of study:
Authorized places of study:

Back