pracovné právo

Detail študijného programu

Kód: 183526
UIPŠ kód: 6806V00
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 3.
Titul: doktor (philosophiae doctor), PhD.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: právo
Jazyky poskytovania: anglický jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 30.08.2018
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO_reakreditácia_predpisy po 1.11.2018
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 31.10.2019
Číslo rozhodnutia: 2019/17108:4-A1110

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 14.08.2018
Číslo rozhodnutia: 2018/10524:19-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Dátum právoplatnosti: 30.08.2018
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2021
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Študijný program: pracovné právo
Študijný odbor: pracovné právo
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Dátum rozhodnutia: 30.11.2018
Číslo rozhodnutia: ex offo
Text rozhodnutia: Vyznačenie zrušenia časového obmedzenia.
Dátum právoplatnosti: 30.11.2018
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Študijný program: pracovné právo
Študijný odbor: pracovné právo
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Dátum rozhodnutia: 31.10.2019
Číslo rozhodnutia: 2019/17108:4-A1110
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO_reakreditácia_predpisy po 1.11.2018
Dátum právoplatnosti: 15.11.2019
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Študijný program: pracovné právo
Študijný odbor: právo
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť