žurnalistika

Detail študijného programu

Kód: 17574
UIPŠ kód: 7222T00
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Filozofická fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 2.
Titul: magister, Mgr.
Dĺžka štúdia: 2
Študijný odbor: mediálne a komunikačné štúdiá
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 04.08.2009
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo priznáva právo bez časového obmedzenia
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 30.07.2020
Číslo rozhodnutia: 2020/35:1847-OAC-2

Ponuka štúdia študijného programu

Informácie o uplatnení absolventov

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 27.07.2011
Číslo rozhodnutia: 2011-11242/28090:4-071
Text rozhodnutia: Priznanie - bez ČO
Dátum právoplatnosti: 11.08.2011
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18766-15A0, príloha č. 4
Text rozhodnutia: Priznanie s ČO - vek garanta
Dátum právoplatnosti: 05.11.2015
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2020
Správa: 29.02.2020
Sprievodný text:
Dátum rozhodnutia: 30.07.2020
Číslo rozhodnutia: 2020/35:1847-OAC-2
Text rozhodnutia: Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo priznáva právo bez časového obmedzenia
Dátum právoplatnosti: 28.08.2020
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:

Uznesenie výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo zo dňa 30. júla 2020

Späť