žurnalistika

Detail študijného programu

Kód: 17139
UIPŠ kód: 7222R00
Vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta: Filozofická fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 1.
Titul: bakalár, Bc.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: mediálne a komunikačné štúdiá
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 13.12.2009
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Obnovenie-bez ČO
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 14.09.2016
Číslo rozhodnutia: 2016-21482/37885:4-15A0

Ponuka štúdia študijného programu

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Číslo zasadnutia AK: 88.
Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18826/46430:5-15A0
Text rozhodnutia: Pozastavenie práva
Dátum prevzatia: 09.11.2015
Výrok AK: nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Dátum časového obmedzenia do:
Správa: 09.11.2016
Sprievodný text:
Číslo zasadnutia AK: 96.
Dátum rozhodnutia: 14.09.2016
Číslo rozhodnutia: 2016-21482/37885:4-15A0
Text rozhodnutia: Obnovenie-bez ČO
Dátum prevzatia: 29.09.2016
Výrok AK: do najbližšej komplexnej akreditácie
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:

Späť