žurnalistika

Detail študijného programu

Kód: 17136
UIPŠ kód: 7222T00
Vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta: Filozofická fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 2.
Titul: magister, Mgr.
Dĺžka štúdia: 2
Študijný odbor: mediálne a komunikačné štúdiá
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 13.12.2009
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Obnovenie-bez ČO
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 14.09.2016
Číslo rozhodnutia: 2016-21482/37885:4-15A0

Ponuka štúdia študijného programu

Informácie o uplatnení absolventov

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 28.06.2011
Číslo rozhodnutia: 2011-8138/21952:10-071
Text rozhodnutia: Priznanie - bez ČO
Dátum právoplatnosti: 14.07.2011
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18826/46430:5-15A0
Text rozhodnutia: Pozastavenie práva
Dátum právoplatnosti: 09.11.2015
Dátum časového obmedzenia do:
Správa: 09.11.2016
Sprievodný text:
Dátum rozhodnutia: 14.09.2016
Číslo rozhodnutia: 2016-21482/37885:4-15A0
Text rozhodnutia: Obnovenie-bez ČO
Dátum právoplatnosti: 29.09.2016
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:

Späť