Univerzita Komenského v Bratislave

Farmaceutická fakulta

Logo univerzity

Profil fakulty

Tradícia – Slovenské farmaceutické vysoké školstvo oslávilo 70 rokov založenia.

Prestíž – Farmaceutická fakulta UK má dlhodobo postavenie lídra farmaceutického vzdelávania v našom regióne.

Jedinečnosť – Farmaceutické vzdelávanie produkuje originálneho odborníka, ktorý ako jediný v spoločnosti vie o lieku všetko.

Uplatnenie – Farmácia patrí medzi odvetvia s najvyššími príjmami a absolventi FaF UK nie sú ohrození absolventskou nezamestnanosťou.

Prijímacie konanie

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Študenti fakulty sú ubytovaní v ŠD Ľ. Štúra. Ubytovanie sa prideľuje podľa vopred určených kritérií.

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Adriana Lendvayová (lendvayova@fpharm.uniba.sk)
Posledná aktualizácia: 09.03.2017 09:41

Upozorniť na neaktuálne údaje