Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 69

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta Evanjelická teológia
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2020 - 31.03.2021 18.06.2021 - 18.06.2021 01.05.2021 - 31.07.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2020 - 31.03.2021 18.06.2021 - 18.06.2021 01.05.2021 - 31.07.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.12.2020 - 31.03.2021 18.06.2021 - 18.06.2021 01.05.2021 - 31.07.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2020 - 31.03.2021 18.06.2021 - 18.06.2021 01.05.2021 - 31.07.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.12.2020 - 31.03.2021 18.06.2021 - 18.06.2021 01.05.2021 - 31.07.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2020 - 31.03.2021 18.06.2021 - 18.06.2021 01.05.2021 - 31.07.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2020 - 31.03.2021 18.06.2021 - 18.06.2021 01.05.2021 - 31.07.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Aplikovaná ekonómia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 18.11.2020 - 31.03.2021 do 31.08.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Európske štúdiá
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2021 do 31.08.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Európske štúdiá
2. stupeň , D, Anglický
denná do 31.03.2021 do 31.08.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Európske štúdiá
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2021 do 31.08.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Európske štúdiá a politiky
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2021 01.06.2021 - 30.06.2021 do 31.08.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Európske štúdiá a politiky
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 30.04.2021 01.06.2019 - 30.06.2019 do 31.08.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Sociálna a pracovná psychológia
1. stupeň , D, Anglický
denná 18.11.2020 - 31.03.2021 do 31.08.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Sociálna a pracovná psychológia
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2021 do 31.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Sociálna a pracovná psychológia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2021 do 31.08.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Sociálna a pracovná psychológia
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2021 01.06.2021 - 30.06.2021 do 31.08.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Sociálna a pracovná psychológia
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 30.04.2021 01.06.2021 - 30.06.2021 do 31.08.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Sociálna antropológia
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 18.11.2020 - 31.03.2021 do 31.08.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Sociálna antropológia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2021 do 31.08.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Sociálna antropológia
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2021 01.06.2021 - 30.06.2021 do 31.08.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Sociálna antropológia
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 18.11.2020 - 30.04.2021 01.06.2021 - 30.06.2021 do 31.08.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Verejná politika
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 18.11.2020 - 31.03.2021 do 31.08.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Verejná politika
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2020 01.06.2019 - 30.06.2019 do 31.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Verejná politika
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 18.11.2020 - 30.04.2021 01.06.2021 - 30.06.2021 do 31.08.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, pracovisko Martin Mediamatika
1. stupeň , D
denná do 31.03.2021 do 31.08.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta Farmácia
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2020 - 28.02.2021 20.12.2020 - 31.05.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta Zdravotnícke a diagnostické pomôcky
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2020 - 28.02.2021 01.12.2020 - 31.05.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Ošetrovateľstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.03.2021 - 31.05.2021 01.08.2021 - 31.08.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Ošetrovateľstvo
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.03.2021 - 31.05.2021 01.08.2021 - 31.08.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná 30.11.2020 - 28.02.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
externá 30.11.2021 - 28.02.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Pôrodná asistencia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.03.2021 - 31.05.2021 01.08.2021 - 31.08.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Pôrodná asistencia
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.03.2021 - 31.05.2021 01.08.2021 - 31.08.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Pôrodná asistencia
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná 30.11.2020 - 28.02.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Verejné zdravotníctvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.03.2021 - 31.05.2021 01.08.2021 - 31.08.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Verejné zdravotníctvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná 30.11.2020 - 28.02.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Všeobecné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
denná 30.11.2020 - 28.02.2021 01.06.2021 - 30.06.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Zubné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
denná 30.11.2020 - 28.02.2021 01.06.2021 - 30.06.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta Všeobecné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
denná 02.11.2020 - 28.02.2021 07.06.2021 - 15.06.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta Zubné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
denná 02.11.2020 - 28.02.2021 16.06.2021 - 17.06.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Liečebná pedagogika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 31.03.2021 10.05.2021 - 14.05.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Logopédia
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 31.03.2021 10.05.2021 - 14.05.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 31.03.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2021 - 31.03.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 31.03.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Sociálna práca
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2021 - 31.03.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
1. stupeň , D, Slovenský, Český
denná 01.01.2021 - 31.03.2021 10.05.2021 - 14.05.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
1. stupeň , E, Slovenský, Český
externá 01.01.2021 - 31.03.2021 10.05.2021 - 14.05.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.01.2021 - 31.03.2021 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.01.2021 - 31.03.2021 07.06.2021 - 11.06.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Francúzsky, Slovenský
denná 01.01.2021 - 31.03.2021 07.06.2021 - 11.06.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 31.03.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 31.03.2021 10.05.2021 - 14.05.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2021 - 31.03.2021 10.05.2021 - 14.05.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 31.03.2021 10.05.2021 - 14.05.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
denná 01.01.2021 - 31.03.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , E, Nemecký, Slovenský
externá 01.01.2021 - 31.03.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 31.03.2021 10.05.2021 - 14.05.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2021 - 31.03.2021 10.05.2021 - 14.05.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 31.03.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2021 - 31.03.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský, Španielsky
denná 01.01.2021 - 31.03.2021 07.06.2021 - 11.06.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 31.03.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2021 - 31.03.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Výtvarná edukácia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 31.03.2021 10.05.2021 - 14.05.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Výtvarná edukácia (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 31.03.2021 10.05.2021 - 14.05.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Katolícka teológia
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.03.2021 - 31.05.2021 18.06.2021 - 18.06.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Katolícka teológia
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 30.04.2021 15.06.2021 - 15.06.2021