Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Fakulta sociálnych vied

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Cieľom fakulty je vytvorenie takých študijných programov, ktoré dokážu efektívne reagovať na požiadavky súčasnej spoločnosti v zmysle prípravy kvalifikovaných odborníkov do praxe. V praktickej rovine to znamená pôsobenie nielen v orgánoch samosprávy a štátnej správy, ale aj v medzinárodných inštitúciách, ako aj v podmienkach tretieho sektora. Najmä v rámci politickej komunikácie je ambíciou fakulty kreovať absolventov, ktorí sa dokážu výrazne presadiť v rámci činnosti jednotlivých politických subjektov na Slovensku a tým by dokázali prispieť ku zvyšovaniu politickej kultúry v našich podmienkach.

 

Všetci absolventi budú mať okrem dostatočnej odbornej kvalifikácie aj jazykovú výbavu, vďaka ktorej sa budú môcť realizovať vo svojej ďalšej odbornej kariére aj v podmienkach medzinárodných organizácií, najmä EÚ. Táto jazyková výbava je však veľmi dôležitá aj pre ich uplatnenie v podmienkach štátnej správy a samosprávy na miestach zodpovedných napríklad pre prípravu a využitie eurofondov, ale aj iných medzinárodných projektov.

Prijímacie konanie

Európske štúdiá a politiky Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2023
Termín skúšky: 01.05.2023 – 15.07.2023

Európske štúdiá a politiky Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 30.04.2023
Termín skúšky: 01.05.2023 – 15.07.2023

Verejná správa Mgr., externé

Uzávierka prihlášok: 30.04.2023
Termín skúšky: 01.05.2023 – 15.07.2023

Európske štúdiá a politiky Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2023
Termín skúšky: 01.05.2023 – 15.07.2023

Sociálne služby a poradenstvo Mgr., externé

Uzávierka prihlášok: 30.04.2023
Termín skúšky: 01.05.2023 – 15.07.2023

Európske štúdiá a politiky Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 30.04.2023
Termín skúšky: 01.05.2023 – 15.07.2023

Verejná správa Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2023
Termín skúšky: 01.05.2023 – 15.07.2023

Sociálne služby a poradenstvo Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 30.04.2023
Termín skúšky: 01.05.2023 – 15.07.2023

Sociálne služby a poradenstvo Mgr., externé

Uzávierka prihlášok: 30.04.2023
Termín skúšky: 01.05.2023 – 15.07.2023

Sociálne služby a poradenstvo Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2023
Termín skúšky: 01.05.2023 – 15.07.2023

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Ubytovanie je zabezpečené v zmysle vnútornych predpisov univerzity v študentských domovoch. Pre viac informácií môžete navštíviť našu univerzitnú stránku.

INFORMÁCIE K UBYTOVANIU

Stravovanie

Stravovanie je zabezpečené v jedálňach, v budovách UCM. 

INFORMÁCIE K STRAVE.

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Andrej Brník, PhD. (andrej.brnik@ucm.sk)
Posledná aktualizácia: 29.11.2022 21:02

Upozorniť na neaktuálne údaje