Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Fakulta sociálnych vied

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Cieľom fakulty je vytvorenie takých študijných programov, ktoré dokážu efektívne reagovať na požiadavky súčasnej spoločnosti v zmysle prípravy kvalifikovaných odborníkov do praxe. V praktickej rovine to znamená pôsobenie nielen v orgánoch samosprávy a štátnej správy, ale aj v medzinárodných inštitúciách, ako aj v podmienkach tretieho sektora. Najmä v rámci politickej komunikácie je ambíciou fakulty kreovať absolventov, ktorí sa dokážu výrazne presadiť v rámci činnosti jednotlivých politických subjektov na Slovensku a tým by dokázali prispieť ku zvyšovaniu politickej kultúry v našich podmienkach.

 

Všetci absolventi budú mať okrem dostatočnej odbornej kvalifikácie aj jazykovú výbavu, vďaka ktorej sa budú môcť realizovať vo svojej ďalšej odbornej kariére aj v podmienkach medzinárodných organizácií, najmä EÚ. Táto jazyková výbava je však veľmi dôležitá aj pre ich uplatnenie v podmienkach štátnej správy a samosprávy na miestach zodpovedných napríklad pre prípravu a využitie eurofondov, ale aj iných medzinárodných projektov.

Prijímacie konanie

Verejná správa Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 29.04.2022
Termín skúšky: 01.05.2022 – 30.05.2022

Európske štúdiá a politiky Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 29.04.2022
Termín skúšky: 01.05.2022 – 30.05.2022

Európske štúdiá a politiky Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 29.04.2022
Termín skúšky: 01.05.2022 – 30.05.2022

Verejná správa Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 29.04.2022
Termín skúšky: 01.05.2022 – 30.05.2022

Sociálne služby a poradenstvo Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 29.04.2022
Termín skúšky: 01.05.2022 – 30.05.2022

Sociálne služby a poradenstvo Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 29.04.2022
Termín skúšky: 01.05.2022 – 30.05.2022

Ubytovanie a stravovanie

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: PhDr. Zuzana Mikulková (zuzana.mikulkova@ucm.sk)
Posledná aktualizácia: 22.09.2020 08:33

Upozorniť na neaktuálne údaje