Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Fakulta sociálnych vied

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Cieľom fakulty je vytvorenie takých študijných programov, ktoré dokážu efektívne reagovať na požiadavky súčasnej spoločnosti v zmysle prípravy kvalifikovaných odborníkov do praxe. V praktickej rovine to znamená pôsobenie nielen v orgánoch samosprávy a štátnej správy, ale aj v medzinárodných inštitúciách, ako aj v podmienkach tretieho sektora. Najmä v rámci politickej komunikácie je ambíciou fakulty kreovať absolventov, ktorí sa dokážu výrazne presadiť v rámci činnosti jednotlivých politických subjektov na Slovensku a tým by dokázali prispieť ku zvyšovaniu politickej kultúry v našich podmienkach.

 

Všetci absolventi budú mať okrem dostatočnej odbornej kvalifikácie aj jazykovú výbavu, vďaka ktorej sa budú môcť realizovať vo svojej ďalšej odbornej kariére aj v podmienkach medzinárodných organizácií, najmä EÚ. Táto jazyková výbava je však veľmi dôležitá aj pre ich uplatnenie v podmienkach štátnej správy a samosprávy na miestach zodpovedných napríklad pre prípravu a využitie eurofondov, ale aj iných medzinárodných projektov.

Prijímacie konanie

Ubytovanie a stravovanie

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: PhDr. Zuzana Mikulková (zuzana.mikulkova@ucm.sk)
Posledná aktualizácia: 22.09.2020 08:33

Upozorniť na neaktuálne údaje